Begravningar

Kyrkogård

Begrava person som inte tillhör Svenska kyrkan

Länsstyrelsen kontrollerar att personer som inte är medlem i Svenska kyrkan också kan begravas på ett värdigt sätt. Vi kan även ge tillstånd till att sprida askan efter en avliden person.

 

Begravningsombud

Länsstyrelsen utser ombud som ska granska församlingarna och se till att de som inte tillhör Svenska kyrkan får begravas på ett sätt som passar dem.

 

Tvister om kremering och gravsättning

Ibland händer det att de efterlevande är oeniga om gravsättningen. Då kan frågan överlämnas till länsstyrelsen för prövning.

Du kan också vända dig till oss för att överklaga ett  beslut om gravplats eller flyttning av gravsatt stoft eller aska.