Människa och samhälle 

ungdomar
Foto: Kent Norberg

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommunerna för att skapa bra förutsättningar i samhället för länets medborgare – både privatpersoner och företagare. Alla ska på lika villkor erbjudas en livsmiljö där det är tryggt, enkelt och säkert att arbeta, bo och leva.

Kontakta oss

Karin Börjesson
Avdelningschef Samhälle
Samhälle
Karin punkt Borjesson snabela lansstyrelsen punkt se¤Karin punkt Borjesson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255260
073-8096306