Människa och samhälle 

ungdomar
Foto: Kent Norberg

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommunerna för att skapa bra förutsättningar i samhället för länets medborgare – både privatpersoner och företagare. Alla ska på lika villkor erbjudas en livsmiljö där det är tryggt, enkelt och säkert att arbeta, bo och leva.

Kontakta oss

Britt-Marie Häggberg
Avdelningschef
Samhälle
Britt-Marie punkt Haggberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Britt-Marie punkt Haggberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255366
070-6586798