Förvärvstillstånd

Om du förvärvar en lantbruksfastighet som ligger i glesbygdsområde kan du behöva ett så kallat jordförvärvstillstånd för att kunna söka lagfart. Förvärv innebär att du övertar äganderätten till något.

Ensamt hus

Vem behöver ett förvärvstillstånd?  

Om du har förvärvat en fastighet som är taxerad som lantbruksenhet i ett glesbygdsområde i en kommun där du själv inte är bosatt ska du ansöka om förvärvstillstånd. Fastigheten kan ha förvärvats genom köp, byte eller gåva. Undantag gäller om du förvärvat fastigheten från dina föräldrar, far- eller morföräldrar, make eller maka. Hur fastigheten är taxerad framgår av fastighetstaxeringsbeviset.

För juridiska personer, såsom aktiebolag, krävs alltid förvärvstillstånd i glesbygd. Utanför glesbygd krävs tillstånd om en juridisk person köper av en enskild person.    

Vad är ett förvärvstillstånd?

Förvärvstillstånd är ett medgivande som lämnas av Länsstyrelsen att få förvärva en lantbruksfastighet i glesbygd. Om du inte har ett förvärvstillstånd i ett fall detta krävs blir köpet ogiltigt. Bestämmelserna finns i Jordförvärvslagen (lagen betecknas SFS 1979:230).  

Vad är syftet med förvärvstillstånd?

Jordförvärvslagen har två huvudsyften

 • att gynna sysselsättningen och boendet i glesbygder
 • att behålla balansen i markinnehav mellan enskilda personer och juridiska personer när det gäller lantbruksegendomar   

Vem kan beviljas förvärvstillstånd?

För att få förvärvstillstånd i glesbygdsområde måste man uppfylla vissa villkor. Om du till exempel har tänkt bosätta dig på fastigheten eller kan visa att förvärvet på annat sätt kommer att gynna bosättning och sysselsättningen på orten kan du beviljas förvärvstillstånd. För att Länsstyrelsen ska kunna neka dig ett förvärvstillstånd krävs dessutom att det finns en alternativ köpare till fastigheten som uppfyller villkoren.  

Juridiska personer kan beviljas tillstånd till exempel om man lämnar annan mark i kompensation eller om fastigheten är avsedd för något annat än jordbruk eller skogsbruk.

Vilka områden räknas som glesbygdsområden?

I Norrbotten räknas följande kommuner och församlingar som glesbygdsområden

 • Arjeplogs kommun: Arjeplogs församling
 • Arvidsjaurs kommun: Arvidsjaurs församling
 • Bodens kommun: Gunnarsbyns och Edefors församlingar
 • Gällivare kommun: samtliga församlingar
 • Haparanda kommun: samtliga församlingar
 • Jokkmokks kommun: samtliga församlingar
 • Kalix kommun: samtliga församlingar
 • Kiruna kommun: samtliga församlingar
 • Pajala kommun: samtliga församlingar
 • Älvsbyns kommun: Älvsby församling
 • Överkalix kommun: Överkalix församling
 • Övertorneå kommun: samtliga församlingar  

Undantaget är det så kallade friområdet, det vill säga Luleå, Piteå samt Bodens kommun, med undantag för Gunnarsbyns och Edefors församlingar. I detta område krävs alltså inte förvärvstillstånd.  

Hur söker jag förvärvstillstånd?

Ansökan görs på särskild blankett som ska ha kommit in till länsstyrelsen inom tre månader efter förvärvet. Blanketten finns att beställa på Jordbruksverkets hemsida.

Ansökan skickas till Länsstyrelsen i Norrbottens län tillsammans med följande handlingar: 

 • en bestyrkt kopia av förvärvshandlingen, till exempel köpekontrakt eller gåvobrev
 • en fullmakt om ett ombud för överlåtare/förvärvare undertecknat förvärvshandlingen  

Den som söker förvärvstillstånd måste också betala en avgift för att få sin ansökan prövad. Avgiften är för närvarande

 • 3 700 kronor för enskilda personer
 • 5 700 kronor för juridiska personer om fastighetsvärdet är under 10 miljoner kronor
 • 12 700 kronor om fastighetsvärdet är 10 miljoner kronor eller mer    

Avgiften ska betalas till Länsstyrelsens postgirokonto 95 39 98-2. På talongen skriver du ”Förvärvstillstånd” samt anger fastighetsbeteckning.  

Mer information

Mer information samt blanketter finns på Jordbruksverkets hemsida. Länk hittar du till höger.

Gård och busshållplats