LEADER-metoden 

Programperioden 2007-2013 är nu stängd och pengarna är slut. Arbetet med den nya programperioden 2014-2020 pågår.

Händer

Inom Leader, eller Lokalt ledd utveckling (LLU) som det kommer heta framöver, kommer tillgängliga resurser fokusera på arbete med utvecklingsstrategierna under 2014. Troligen blir det inte någon annan projektverksamhet inom LLU-verksamheten förrän 2015 och framåt. I dagsläget är det oklart vilken roll länsstyrelserna kommer att ha när det gäller LLU. Information om LLU finns på Jordbruksverkets webbplats, se länk nedan.

Leaderlogotype

Kontakta oss

Ann Stålnacke Hann
Landsbygdsenheten
Ann punkt Stalnacke punkt Hann snabela lansstyrelsen punkt se¤Ann punkt Stalnacke punkt Hann snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255437