LEADER-metoden 

Programperioden 2007-2013 är nu stängd och pengarna är slut. Arbetet med den nya programperioden 2014-2020 pågår.

Inom Leader, eller Lokalt ledd utveckling (LLU) som det kommer heta framöver, kommer tillgängliga resurser fokusera på arbete med utvecklingsstrategierna under 2014. Troligen blir det inte någon annan projektverksamhet inom LLU-verksamheten förrän 2015 och framåt.

I dagsläget är det oklart vilken roll länsstyrelserna kommer att ha när det gäller LLU. Information om LLU finns på Jordbruksverkets webbplats, se länk nedan.

Läs mer om det arbete som pågår inom Lokalt ledd utveckling på

Händer
Leaderlogotype

Kontakta oss

Ann Stålnacke Hann
Landsbygdsenheten
Ann punkt Stalnacke punkt Hann snabela lansstyrelsen punkt se¤Ann punkt Stalnacke punkt Hann snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255437

Här finns hjälp när du ska redovisa

Utbetalning av projektstöd inom leader under 2014

Utbetalningar

Det kommer in stora mängder redovisningar just nu och vi granskar dem i den ordning de har kommit in. Men det innebär att vi har längre handläggningstider än vanligt för närvarande.

Jordbruksverket betalar ut stöd varje månad utom juli och december. Vi skickar underlag en gång i månaden, normalt omkring den 8:e.  Därefter betalas pengarna ut inom 4-6 veckor. Tänk på att kompletta och strukturerade redovisningar förkortar handläggningstiden!  

Projekt där investeringar ingår måste även slutbesiktas innan vi kan betala ut slutligt projektstöd. Detta gäller om projektstödet för investeringen är 150 000 kronor eller mer.