Leadermetoden 

I det nya landsbygdsprogrammet 2014–2020 är det möjligt att jobba med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. I den nya programperioden kommer fyra fonder att samordnas i det lokala utvecklingsarbetet.

Länsstyrelserna hanterat inte leaderprojekt i den nya programperioden.

All information om lokalt ledd utveckling och leadermetoden finns på Jordbruksverkets webbplats.

Kontakta oss

Ann Stålnacke Hann
Landsbygdsenheten
Ann punkt Stalnacke punkt Hann snabela lansstyrelsen punkt se¤Ann punkt Stalnacke punkt Hann snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255437