Förprövning av djurstallar

Djurskyddslagen anger hur djurstallar ska se ut. Vi granskar ritningar över olika typer av stallbyggnader innan de byggs för att se till att de lever upp till djurskyddslagens krav.
Bild på nybyggd lösdrift med liggbås

Vad gäller?

Lantbrukets ekonomibyggnader är oftast undantagna från bygglovsplikt om de ligger utanför detaljplanerat område. Detta betyder inte att det bara är att bygga ett djurstall. I de allra flesta fall då du bygger nytt, om du bygger om eller till en befintlig byggnad, måste du istället förpröva byggnationen. 

Förprövning

Förprövningen innebär att den nya, om- eller tillbyggda stallbyggnaden på förhand ska granskas ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt.

Från och med den 14 juni 2012 gäller nya regler för när ett stall måste förprövas och vilka undantag som gäller. Jordbruksverkets information om de nya reglerna hittar du här till höger. Tänk på att reglerna inte bara omfattar lantbrukets djur och hästar. Hägn, stall och andra förvaringsutrymmen för andra djur som föds eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar eller för djur som används i sådan undervisning som inte är djurförsök får inte uppföras, byggas till eller byggas om utan att stallen, förvaringsutrymmena eller hägnen har förprövats.

Förhandsanmälan

Ibland krävs inte förprövning, då kan istället en förhandsanmälan behövas göras till länsstyrelsen. Information om när en förhandsanmälan ska göras hittar du här till höger under regler för förprövning och förhandsanmälan för respektive djurslag. Förhandsanmälan ska göras på särskilda blanketter, dessa hittar du till höger.

Vem ska söka förprövning eller förhandsanmäla?

  • Du som ska bygga ny stallbyggnad
  • Du som ska bygga om en befintlig byggnad
  • Du som bygger till en befintlig byggnad
  • Du som bygger om ett stall eller annat utrymme så att det ändras ur djurskydds- eller djurhälsosynpunkt
  • Du som har använt ett utrymme, stall eller annat förvaringsutrymme, till något annat men nu ska inreda det för djurhållning
  • Du som ska sätta upp ett hägn
Bild på kalvar i box

Stora byggen kan kräva tillstånd

Enligt miljöbalken måste du anmäla till kommunen om antalet djurplatser kommer att överstiga 100 djurenheter. Anläggningar för mer än 400 djurenheter kräver dessutom miljötillstånd enligt miljöbalken. Vänd dig även till kommunen angående lagringsutrymme för gödsel och spridningsareal.

Har du ytterligare frågor om ditt byggprojekt eller om vilka föreskrifter som gäller så kontakta gärna länsstyrelsens byggnadskonsulent.