Lantbruk och landsbygd 

gammalt hus och snö

Länsstyrelsen arbetar för att EU:s och Sveriges jordbrukspolitik och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 är försenat

Starten av programperioden för år 2014-2020 är framflyttad. Regeringen har under hösten 2014 beslutat det svenska landsbygdsprogrammet. EU-kommissionen ska nu granska och godkänna det. Vi räknar med att de kommer göra detta under juni 2015. Det betyder att det inte kommer att gå att söka stöd från landsbygdsprogrammet innan det är godkänt och tillhörande föreskrifter finns på plats. I den tidsplan som Jordbruksverket har beräknas ansökningsmöjligheterna öppnas upp i september 2015.

Begränsat öppnande av landsbygdsprogrammet under 2015

Två möjligheter till att ansöka om stöd öppnade den 3 september 2014, det gäller investeringsstöd till jordbruksstallar och projektstöd till bredbandsutbyggnad. Mer information och E-ansökan finns på Jordbruksverkets webbplats.

Gamla startstödet och stöd till rovdjursstängsel hålls öppna

I landsbygdsprogrammet 2007-2013 fanns möjlighet att söka startstöd vid etablering av jordbruks- eller trädgårdsföretag samt stöd till rovdjursavvisade stängsel. Dessa stödmöjligheter kommer att hållas öppna till och med mars 2015 eller så länge pengarna räcker. Anledningen är att det finns pengar kvar i det gamla programmet. Att det finns pengar kvar beror på att det kommit tillbaka pengar till programmet från projekt och investeringar som av olika anledningar inte blivit av eller blivit billigare än ursprungligen beräknat. Mer information och blanketter för ansökan finns på Jordbruksverkets webbplats.

Här söker du finansiering via e-ansökan