Lantbruk och landsbygd 

ung kvinna med barn och får
Foto: Fredrik Ludvigsson

Länsstyrelsen arbetar för att EU:s och Sveriges jordbrukspolitik och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

Kontakta oss

Victoria Sjöholm-Jansson
Enhetschef
Landsbygdsenheten
Victoria punkt Sjoholm-Jansson snabela lansstyrelsen punkt se¤Victoria punkt Sjoholm-Jansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255429
070-6056253
Andreas Lind
Avdelningschef
Näringslivsavdelningen
andreas punkt lind snabela lansstyrelsen punkt se¤andreas punkt lind snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255409
072-5144209