Kalender 

Här visas de aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar.

April

27

måndag

2015-04-27
Inbjudan till dag om kontrollköp av folköl och tobak 27 april 2015

Länsstyrelsen anordnar en dag om kontrollköp på Elite hotell i Luleå den 27 april 2015 kl. 09.30 - 15.30.

April

27

måndag

2015-04-27
Tillväxt för ett bättre klimat!

-Hur kan vi tillsammans använda våra energitillgångar klokare? Arbetsgruppen för det klimat- och energistrategiska arbetet i Norrbotten bjuder in ...

April

28

tisdag

2015-04-28
Politikerdialog 28 april 2015 - Integration och Migration i Norrbottens län

Länsstyrelsen i Norrbottens län arrangerar ett dialogmöte med medverkan av Migrationsverket och Arbetsförmedlingen den 28 april kl 10.00 - 15.00 på K...

April

28

tisdag

2015-04-28
Information om föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i socialtjänsten.

Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten

Maj

4

måndag

Maj

5

tisdag

Motiverande samtal och våld i nära relationer

Inom ramen för Länsstyrelsens metod och kompetensstöd har kommunerna i Norrbotten och Västerbotten erbjudits processutbildning för införande av bedöm...

Maj

5

tisdag

2015-05-05
Klimatsmarta samhällen!

– Hur planerar och bygger vi samhällen som tar till vara våra energiresurser på ett smart sätt? Arbetsgruppen för det klimat- och energistrategisk...

Maj

6

onsdag

2015-05-06
Framtidens transportlösningar!

-Hur kan vi transportera gods och människor på ett effektivare och mer klimatsmart sätt? Arbetsgruppen för det klimat- och energistrategiska arbet...

Maj

11

måndag

2015-05-11
Hur jämställt är det i Norrbottensskogarna?

Välkommen till ett seminarium om nuläget, framtid i forskning och praktik om jämställdhet i skogssektorn. En ny jämställdhetsanalys av sektor och ett...

Maj

21

torsdag

Maj

22

fredag

Där det finns våld finns det motstånd!

Den 21-22 maj arrangerar Länsstyrelsen, Samverkan mot våld och Teater Scratch två konferensdagar, Där det finns våld finns det motstånd, med brottsof...