Kalender 

Här visas de aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar.

September

2

tisdag

2014-09-02
Inspirationsdag om att stärka det Tobaksförebyggande arbetet 2 september 2014

Länsstyrelsen i Norrbotten inbjuder för sjunde året i rad en inspirationsdag för att stärka det tobaksförebyggande arbetet i länet. Konferensen hålls...

September

16

tisdag

September

17

onsdag

Välkommen till Länsstyrelsens friluftskonferens

Regeringen har antagit tio mål för den svenska friluftspolitiken i syfte att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv...

September

18

torsdag

2014-09-18
Hållbar konsumtion – Hur gör vi?

Vår ökade konsumtion överutnyttjar planetens resurser. Många av de stora miljöproblem som finns idag hänger ihop med våra konsumtions- och produktion...

September

18

torsdag

2014-09-18
Utbildningsdag om könsstympning

Sedan 1982 är könsstympning förbjudet i Sverige. Lagen förstärktes 1999 genom att förbudet även gäller om handlingen sker utanför Sverige. De övergri...