Seminarium "Regional mineralstrategi för Norrbotten och Västerbotten"

Arbetet med att processa fram en regional mineralstrategi för Norrbotten och Västerbottens län har pågått sedan våren 2011. I strategin formuleras förslag på olika åtgärder och insatser som kan ligga till grund för ett fortsatt utvecklings­arbete i de bägge länen.

Det är av största betydelse att Norrbotten och Västerbottens roll och möjligheter som ledande gruvlän får största möjliga genomslag i det arbetet

Här kan du läsa inbjudan och program.

Inbjudan seminarium regional mineralstrategi

 

Här kan du läsa mer om den regionala mineralstrategin.