Seminarium "Regional mineralstrategi för Norrbotten och Västerbotten" 

Startar:
2012-10-23
Slutar:
2012-10-23

Arbetet med att processa fram en regional mineralstrategi för Norrbotten och Västerbottens län har pågått sedan våren 2011. I strategin formuleras förslag på olika åtgärder och insatser som kan ligga till grund för ett fortsatt utvecklings­arbete i de bägge länen.

Det är av största betydelse att Norrbotten och Västerbottens roll och möjligheter som ledande gruvlän får största möjliga genomslag i det arbetet

Här kan du läsa inbjudan och program.

Inbjudan seminarium regional mineralstrategi

 

Här kan du läsa mer om den regionala mineralstrategin.

 

Kontakta oss

Tina Norgren
Länsledningens stab
Tina punkt Norgren snabela lansstyrelsen punkt se¤Tina punkt Norgren snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255388
070-3096134