Barnet i rättsprocessen, Brottsmål och vårdnadsmål

Hur skall barnets behov och intressen tillvaratas under utredningsarbete och beslut?
Onsdagen den 24 oktober kl 12:30-17:00 bjuder Länsstyrelsen i samverkan med Rädda Barnen, Luleå Brottsofferjour, Samverkan mot våld och kvinnojourer i norrbotten in till ett semiarium.

Dagen erbjuds också via webbsändning. För mer information och program se högerboxen.

 Inbjudan och program