Barnet i rättsprocessen, Brottsmål och vårdnadsmål 

Startar:
2012-10-24
Slutar:
2012-10-24

Hur skall barnets behov och intressen tillvaratas under utredningsarbete och beslut?

Onsdagen den 24 oktober kl 12:30-17:00 bjuder Länsstyrelsen i samverkan med Rädda Barnen, Luleå Brottsofferjour, Samverkan mot våld och kvinnojourer i norrbotten in till ett semiarium.

Dagen erbjuds också via webbsändning. För mer information och program se högerboxen.

Inbjudan och program