Nedgrävning av häst

Från den 1 februari 2015 så krävs inte något tillstånd från länsstyrelsen för att gräva ner döda hästar.
Bruna hästar i flock står stilla

Nedgrävning av häst

Du måste följa kommunens anvisningar samt följa de krav EU-lagstiftningen ställer. Kommunen ansvarar för den lokala tillsynen av nedgrävningsplatsen och därför måste den först godkännas av kommunen.