Matavfall som djurfoder

Matavfall kan i vissa fall innebära en smittorisk för djur. Det är inte tillåtet att utfodra produktionsdjur med matavfall från djur.
Nyfikna kor - Foto: Länsstyrelsen i Norrbotten

Inga produktionsdjur annat än pälsdjur får utfodras med matavfall från djur (animaliskt avfall).

Alla typer av animaliskt matavfall, inklusive använd matolja, som kommer från restauranger, storkök och andra typer av kök som centralkök och hushållskök räknas som matavfall. Produktionsdjur är alla djur som hålls, göds eller föds upp av människor och används för framställning av livsmedel, ull, päls, fjädrar, skinn eller andra produkter av animaliskt ursprung. Till livsmedel räknas bland annat kött, mjölk och ägg.

Det är också förbjudet att utfodra svin och fåglar som kan uppfattas som sällskapsdjur med matavfall, exempelvis minigris. Det är dock tillåtet att utfodra grisar och fjäderfän med fiskmjöl. Pälsdjur får utfodras med matavfall efter särskilt tillstånd från Jordbruksverket.

Tidigare var det möjligt att under ett antal restriktioner utfodra svin och fjäderfä med kokt matavfall efter godkännande av Länsstyrelsen. Detta är inte längre möjligt även om man tidigare fått tillstånd för detta. 

Utfodring med före detta livsmedel

Livsmedel, från till exempel butiker eller livsmedelsproducerande anläggningar, som inte längre är avsedda som livsmedel får användas som foder. Det handlar om vegetabiliska före detta livsmedel och före detta livsmedel där de animaliska beståndsdelarna bara består av värmebehandlade mjölk- eller äggprodukter. Exempel på sådana är bröd och pasta. De får dock inte ha kommit i kontakt med rått animaliskt material. Den som lämnar ut produkterna ska vara registrerad av Jordbruksverket som foderleverantör.

Mer information

Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats, se under externa länkar till höger.