In- och utförsel av djur  

Vill man ta in djur till Sverige bör man kontakta Jordbruksverket för att få upplysning om aktuella regler. Andra länders regler för införsel får man enklast från respektive lands ambassad.

Sköldpadda - Foto: Länsstyrelsen i Norrbotten
Sköldpadda - Foto: Länsstyrelsen i Norrbotten

Reglerna för införsel till Sverige av djur eller djurprodukter varierar beroende på vilket djurslag eller vilken slags produkt man vill ta in samt vilket land det gäller. Det är viktigt att kontakta Jordbruksverket före en planerad införsel för att få reda på vilka regler som gäller.

Tänk på att vara ute i god tid!   

Mer information

Det är viktigt att djur som transporteras mellan länder inte för med sig smitta. Därför finns det regler som den som tar djur över gränser måste följa. Reglerna ska också motverka otillåten handel med levande djur. Reglerna för den som vill föra ut levande djur från Sverige varierar beroende på vilket djurslag det handlar om och vart djuren ska föras. 

Gällande aktuella bestämmelser om in- och utförsel av djur och djurprodukter finns på Jordbruksverkets webbplats. Där finns också uppgifter om olika länders veterinärmyndigheter. Mer information, se under externa länkar till höger.  

Kontakta oss

Greta Wilhelmsson-Alexis
Djurskydds- och veterinärenheten
Greta punkt Wilhelmsson-Alexis snabela lansstyrelsen punkt se¤Greta punkt Wilhelmsson-Alexis snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255470
Kristina Stenlund
Djurskydds- och veterinärenheten
Kristina punkt Stenlund snabela lansstyrelsen punkt se¤Kristina punkt Stenlund snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255432
070-3696372

Mer att läsa

Externa länkar