Besöksmål världsarvet Laponia

Projektet "Besöksmål världsarvet Laponia" arbetar med att förnya informationsstrukturen i världsarvet Laponia.

Projektet startade år 2008 inom ramen för Laponiaprocessen – där samebyarna i Laponia, Gällivare och Jokkmokks kommuner, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Norrbottens län tillsammans lade grunden för en gemensam förvaltning av Laponia. Den nya förvaltningsorganisationen som bildades och idag förvaltar världsarvet heter Laponiatjuottjudus.

Projektet hade som uppdrag att utveckla och komplettera den platsbundna informationen i världsarvet Laponia. Den platsbundna informationen omfattar allt från:

  • informationsskyltar
  • webb och broschyrer
  • utställningar

Ett naturum (besökscentrum) inrättades i Stora Sjöfallets nationalpark/Stuor Muorkke och fyra mindre besöksplatser med Laponiainformation etablerades i Jiellevárre/Gällivare, Bårjås/Porjus och Jåhkåmåhkke/Jokkmokk (på Ájtte museum).

Projektet avslutades i december år 2014 och informationsstrukturen förvaltas nu av Laponiatjuottjudus (Laponiaförvaltningen).

Projektet Besöksmål världsarvet Laponia finansierades av Jokkmokks och Gällivare kommun, Norrbottens läns landsting, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Norrbotten och Europeiska regionalfonden.

Naturum Laponia

Naturum Laponia invigdes i september år 2014 och utgör nu navet i världsarvets nya informationsstruktur. Här finns en utställning om Laponia och här kan man även ta del av en rik programverksamhet. Utställningen berätta om Laponia som kulturlandskap, om människorna som lever och verkar här och om växtlighet och djurliv.

Byggnaden kallad "Snöfällan" är i sig unik och innehåller förutom utställning ett café, en filmsal och mötesutrymmen. Byggnaden är ritad av Wingårdhs Arkitektkontor AB som vann den utlysta arkitekttävlingen för naturum Laponia. Utomhusmiljön är gestaltad av Andersson Jönsson Landskapsarkitekter. Tävlingens jury skrev omdömet:

Snöfällan har en poetisk attraktionskraft. En av förslagets särskilda kvaliteter är hur naturen kommer att förändra och samspela med byggnaden:

  • när snön packar upp runt den
  • när solen spelar i fasaden
  • och av vädrets nötning

Byggnaden lever på naturens villkor och kommer att vara en vacker och spännande upplevelse även för den återkommande besökaren.

Laponiaentréer och informationsskyltar

Gällivare resecentrum, på Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum samt i Laponiaporten i Porjus utgör så kallade Laponiaentréer med fördjupande information och utställningar.

De nya informationsskyltarna i och i anslutning till världsarvet berättar om varje särskild plats genom att väva ihop natur- och kulturinformation. Alla information utomhus är på språken lulesamiska, nordsamiska, svenska och engelska.