Vad är strandskydd?

Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs kusterna och skärgårdarna, är mycket betydelsefulla för allmänheten och för det växt- och djurliv som är beroende av vattenmiljöer.

Tack vare strandskyddet har vi möjlighet att:

  • promenera längs stränderna
  • bada, fiska
  • åka skridskor
  • göra strandhugg från en båt

Strandskyddet skyddar också djur och växter som lever på och i närheten av stränderna samt i vattnet. Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön.

Strandskyddet gäller samtliga stränder vid havet, insjöar och vattendrag. Det är förbjudet att inom strandskyddsområden vidta vissa åtgärder, som till exempel att anlägga, gräva eller bygga något. Bestämmelserna gäller både i tätort och i glesbygd, om det finns gott om sjöar och vattendrag eller inte och oavsett vilka naturtyper eller arter som finns. På några få platser är strandskyddet borttaget, till exempel i en del tätorter. På vissa platser är strandskyddet utökat upp till 300 meter.

Kommunerna har det primära ansvaret för att hantera frågor om strandskydd. Länsstyrelserna ska granska alla dispenser och upphävanden av strandskydd inom detaljplaner som beviljas i länet. Om ett beslut är felaktigt ska vi upphäva beslutet. Detta beslut kan sedan överklagas till högre instans.