Kitinvaara

Kitinvaara är ett reservat där det finns få spår av människan. Det finns gott om lövträd, gamla träd som har överlevt brand samt sällsynta arter som trivs i sådana miljöer.
Närbild av insektsspår på en trädstam.

Reservatet består främst av berget Vuolikkalanvinsa men även andra bergssluttningar sträcker sig in i området. Högsta toppen i reservatet är cirka 300 meter över havet.

I området växer det barrskog men med det finns även gott om lövträd. Att det finns bra med lövträd beror på att det tidigare har brunnit i reservatet. Detta syns också genom att det står brandsotade stubbar lite varstans. Området är mycket litet påverkat vilket är en av anledningarna till dess höga naturvärde. Det finns gott om gamla liggande och stående döda träd, något som många arter är beroende av.

Några av de arter som har hittats i området är lunglav med sin intensivt gröna färg som växer på gamla lövträd. Fläckporing är en vedsvamp som växer på döda tallar och det är en art som signalerar att skogen har höga naturvärden. En annan art som kan ses i reservatet är spindelblomster, en liten orkidé som med sina hjärtformade blad är svår att förväxla med någon annan art. Du måste dock vara uppmärksam annars är den lätt att missa på grund av sin storlek.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• tälta
• vandra
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• göra upp en mindre eld
• plocka bär och matsvamp
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 12 kilometer väster om Juoksengi.


 Fakta

Kommun: Övertorneå     Bildades: 2011    
Storlek: 344 ha          Skyddsform: Naturreservat

Get Microsoft Silverlight