Bälingeberget

Bälingeberget reser sig 139 meter över havet och bildar fond mot älvdalens jordbruksbygd. Det är ett lättillgängligt och populärt utflyktsmål.
Klapperstensfält.

När inlandsisen för 10 000 år sedan smälte bort var jordskorpan djupt nedpressad av den tunga isen. Havsytan stod 230 meter högre än nu och nådde ända in till Vuollerim. När jordytan steg för steg återtog sin form syntes en dag Bälingebergets topp som en liten ö i havet. På några årtusenden växte ön till ett helt berg alltmedan havets vågor nötte på bergets sidor. Än idag syns det att berget utsatts för havsstormar. På väg mot toppen går man över kalspolade hällar, vidsträckta fält av klappersten och svallgrus. Här finns också strandvallar och grottor, formade av havet.  

217 arter kärlväxter har man hittat på berget. På de högsta delarna växer gles tallskog, vissa tallar är upp till 400 år gamla! På klapperstensfälten klarar sig bara lavar: vitlav, snölav, islandslav och hela världskartor av grön kartlav på stenarna. Finare jordar har spolats längre ned på sluttningarna. Här kommer granen och vårtbjörken in, och på marken växer blåbärsris. I riktigt frodiga partier av granurskog står resliga aspar.  

Häggar, tibastbuskar och liljekonvalj blommar på våren. Här växer också ögonpyrola och flera orkidéer som spindelblomster, myggblomster, korallrot, grönkulla, nattviol och jungfru Marie nycklar. Det är gott om fallna trädstammar och död ved. I urskogspartierna trivs flera ovanligare lavar och svampar exempelvis liten aspgelélav, stiftgelélav och ullticka.  

För besökare känns Bälingeberget som ett vildmarksområde. En tjäder eller orre kan bullra upp framför vandraren och en järpe kan sitta och vissla på en grankvist. I en skogsdunge kan en älgko med kalv stå och beta. Vandrar man fram i nysnö avslöjar spåren att både ekorre, skogshare och mård trivs i gammelskogen. På vårvintern spelar pärluggla och sparvuggla, båda beroende av spillkråkans efterlämnade bohål. Och vårmorgnar ljuder småfågelsången från bofinkar, lövsångare, rödstjärtar, flugsnappare och trastar.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• tälta
• vandra
• elda på anvisad plats
• plocka bär och matsvamp
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att köra snöskoter i området eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Hitta hit

Bälingeberget ligger 1,5 mil väster om Luleå. Från Luleå följer man vägen på Luleälvens sydsida genom Bergnäset och Gäddvik. Det är skyltat mot Bälingebergets naturreservat. Även från Boden går en väg genom Unbyn och Södra Sunderbyn till Bälinge.


 Fakta

Kommun: Luleå
Bildades: 1967, reviderad 2004
Storlek: 277 hektar
Skyddsform: Naturreservat
Övrigt: Det finns en stor parkering, flertalet grillplatser, utedass och vedbodar. Markerade stigar leder dig runt i reservatet.