Snöberget

Området omfattar det skogsklädda Snöberget som med sina 241 meter över havet är en av de högsta bergen i Råneå älvdal. Berget som efter istiden var en ö i havet, men som genom landhöjningen sakta steg ur havet och blev ett berg på fastlandet.
Vy över Snöbergets gammelskog.

Snöberget är ett kalottberg - toppen har aldrig svallats av vågorna men däremot sluttningarna som uppvisar mäktiga klapperstensfält. På kalotten finns en urskog med bland annat den sällsynta laven långskägg som bildar meterlånga girlanger på grenarna. På toppen av berget har besökaren en utsikt som sträcker sig flera mil ut över skogslandskapet.

Här i gammelskogen spelar tjädern, förutom större hackspett träffar man ofta på tretåig hackspett och spillkråka. Hackspettarna gör bohål i trädstammarna som andra djur kan ha nytta av.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 3 kilometer sydväst om Niemisel. Från E4 sväng norrut mot Södra Prästholm strax söder om Råneå. Det finns parkeringsplats vid vägen cirka 1 kilometer nordost om reservatet.


 Fakta

Kommun: Luleå
Bildades: 1998
Storlek: 417 hektar
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000