Gammelstadsviken

Gammelstadsviken är en av länets absolut finaste fågellokaler. Här finns även gott om leder och anläggningar som gör det lätt för besökaren att ta del av naturen och fåglarna i reservatet. Ta med kikaren och upptäck en av Luleås riktiga pärlor!

Den grunda näringsrika sjön, de vidsträckta våtmarkerna med omgivande naturskogar liksom sjöns strategiska läge är orsaker till reservatets rika fågelliv. Genom åren har över 200 fågelarter observerats i området, vilket är i klass med många sydsvenska fågelsjöar. Hur många som häckar varierar från år till år, men regelbundet häckar runt 80 arter.

Hundratals salskrakar och andra fåglar rastar här under sin flytt till och från häckningsplatserna i norr. Häckar gör bland annat skäggdopping, snatterand, brunand och skedand. Sothönan har här en av få häckningsplatser i länet. Bland häckande vadare kan nämnas enkelbeckasin, grönbena och gluttsnäppa. Över vikens vatten kan både havsörn och fiskgjuse ses spana efter fisk och längs stränder och våtmarker patrullerar den bruna kärrhöken på sin jakt efter små däggdjur, kräldjur och fåglar. I skogarna har större hackspett sällskap av de mer kräsna arterna spillkråka, mindre hackspett och tretåig hackspett. Du kan även råka på slaguggla, pärluggla och sparvuggla, hönsfåglar som orre och järpe och många olika sångare i reservatets skogar.

Reservats namn påminner oss om att sjön förr var en havsvik och en farled till hamnen i Luleå Gamla stad. Genom landhöjningen grundades viken upp och blev en insjö. År 1649 tvingades man flytta staden och hamnen närmare kusten och byggde då upp Luleå Nya stad, nutidens Luleå. Platsen för den gamla hamnen passeras när man vandrar från Hägnan in i reservatet i nordväst.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • cykla och rida på leder
  • köra snöskoter längs skoterled på väl snötäckt mark 
  • elda på iordningsställda platser
  • plocka bär och svamp  

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 4 kilometer norr om centrala Luleå. Många söker sig till reservatet och fågeltornet via huvudentrén som utgår från Gamla Haparandavägen. En populär ingång numera är även stigen från Vänortsvägen på Porsön, leden in i reservatet ligger i anslutning till en busshållplats.

Norrifrån nås tornet genom en cirka fyra kilometer lång stig med början vid friluftsmuséet Hägnan i Gammelstad.  En ny vandringsled söderifrån är under uppförande.