Likskär

Naturreservatet Likskär är ett levande skärgårdslandskap och ett bra exempel på naturen i norra Bottenviken. Det omfattar 25 öar och många mindre skär.
Det gamla fiskeläget på Likskär.

Den största ön Getskär-Renskär är den mest besökta. Vattnet i Bottenviken är bräckt, salthalten är bara kring 0,2 procent. Landhöjningen är 85 centimeter på hundra år. Öar och skär blir hårt svallade av vågorna när de stiger ur havet. Därför har det bildats vidsträckta fält av klappersten. Berggrund och blockstränder består av degerbergsgranit, en granit med stora ögon av fältspat.  

Beroende på hur mycket öarna har hunnit resa sig ur vattnet är de bevuxna med alltifrån hög granskog till en lägre strandskog med gråal, viden och havtorn. Längs stränderna hittar vi både magra strandvallar av grus och artrika strandängar med rik flora.

I Likskärs naturreservat möts gammelskogens och havets djur. Älg, dalripa, tjäder och tallbit kan man se på samma dag som gråsäl, tobisgrissla och roskarl. Reservatet har ett mycket rikt fågelliv, förmodligen det rikaste i Kalix skärgård vad gäller kustbetonade arter. Särskilt de mindre skären är viktiga häckningsplatser för havets sjöfåglar och vadare.

På ön Getskär-Renskär i Getskärsviken finns en stenpir med skepparbrygga, en flytbrygga på 21 meter samt en handikappvänlig spångad gång fram till stranden. Södra delen av viken består av en fin sandstrand. Kalix kommun har byggt en fyrbäddsstuga på Getskär-Renskär som hyrs ut som övernattningsstuga. Hur du hyr stugan och prisuppgifter hittar du på Kalix kommuns hemsida.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta på anvisade platser
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp 
  • fiska i enlighet med gällande lagar  

Jakt och snöskoterkörning är förbjudet i reservatet. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

På öarna i östra delen av reservatet råder landstigningsförbud mellan 1 maj och 31 juli. Det är även förbjudet att uppehålla sig inom 200 meter från öarna.

Hitta hit

Likskär ligger 6 kilometer från fastlandet. Till öarna kommer man bara med båt. Närmaste fastlandshamn är Storöhamn.


 Fakta

Kommun: Kalix
Bildades: 1969
Storlek: 2 500 hektar och landytan är cirka 220 hektar
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Övrigt: Gästhamn, stigar, rastplatser och bastu finns på Renskär.

Get Microsoft Silverlight