Pärlälven FUR

Pärlälvens fjällurskog är en verklig sjumilaskog. Från Karatssjön i öster till de sista granarna vid Njunjes i väster kan man låta sig uppslukas av den vidsträckta urskogen i ett väglöst land, orört av kalhyggen och vattenkraft.
I Tarradalen ligger Njunjes, ett av de små nybyggen som ligger omgivet av skog och fjäll.

Insprängt i området finns flera gamla fjälljordbruk, oftast samiska, där man fram till mitten av 1900-talet levde av fjällkor, getter, fiske, jakt och fångst.

Kungsörn, jaktfalk, järv, lo och utter lever i reservatet. Området är ett av de björn rikaste i landet, men ren och älg är nog de enda stora djur en vandrare mer regelbundet stöter på.

Den sydöstra delen hör till Pärlälvens vattenområde. Området vilar till största delen på kalkfattigt urberg. Urskogar klättrar upp på dalsidorna med tall i dalbottnarna och gran på högre höjd. Därovan tar fjällbjörken vid på sluttningarna av mjuka lågfjäll. Vintertid söker flockar av fjällripor mat på de barblåsta topparna.  

I den långa nordvästra delen kommer vi in på fjällkedjans bergarter, ofta kalkrika och lättvittrade som glimmerskiffer och kalksten. Den djupa Tarradalen är utmejslad i fjällberggrunden av inlandsisar och glaciärer. Tarraälven för med sig slam som bildar fjälldeltan både vid inloppet till Tarraure och vid Kvikkjokk i sjön Saggat. Fjällbjörkskogarna är påfallande rika med fjälltorta, stormhatt, kvanne och smörbollar och på fjällhedarna hittar man kalkälskande blommor som fjällsippa, lapsk alpros, purpurbräcka och fjällglim.

Vid Pärlälven kan du även fiska och för mer information och regler om fisket läs Jokkmokks jakt och fiskevårdsförenings hemsida.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark 
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Pärlälven fjällurskog består av ett äldre naturreservat och flera domänreservat. Naturreservatet har behållit sina föreskrifter, läs mer i beslutet.

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 43 kilometer väster om Jokkmokk och nås via Kvikkjokksvägen, från Kvikkjokk eller Årrenjarka.


 Fakta

Kommun: Jokkmokk
Bildades: 2000
Storlek: 115 802 hektar
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Get Microsoft Silverlight