Kronogård FUR

Kronogård fjällurskogsreservat är ett omväxlande skogslandskap med kullar, sjöar, myrmarker och vattendrag. Små tjärnar och sjöar omväxlande med kullar och moränryggar är typiskt för sådana dödislandskap.
Dödisgropar i Kronogård som numera är sjöar.

Kronogård är del i ett stort dödisområde, som sträcker sig in i Udtja naturreservat i väster. Det bildades i slutet av istiden, när inlandsisen stannade upp och splittrades sönder. Där stora isblock blev liggande och långsamt smälte har vi idag dödisgropar, fyllda med vatten eller myrtorv.

Vissa delar av skogen i området är urskogsartad, andra har avverkats i äldre tider. I norra delen flottade man timmer i bäckarna, här finns flottarkojor och rester av flottningsdammar, med vilka man kunde reglera vattnet vid bäckflottningen. Skogarna visar många spår efter gamla skogsbränder. Förkolnade trädstammar och levande tallar med brandsår i barken berättar att det förr var naturligt med skogsbrand.

I reservatet lever djur som är typiska för taigan bland annat ren, älg, björn och mård. I vattendragen syns spår efter både utter och bäver. Tjäder, järpe, lavskrika, lappmes och korsnäbbar är fåglar som vandraren träffar på året runt.

Naturreservatet är lättillgängligt med flera fiskesjöar, rastplatser och markerade stigar och skoterleder.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 30 kilometer söder om Jokkmokk. Vik av västerut från väg E45 vid Kittajaur, fyra kilometer norr om Kåbdalis.


 Fakta

Kommun: Jokkmokk
Bildades: 2000
Storlek: 5 186 hektar
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Övrigt: Naturreservatet är lättillgängligt med fiskesjöar, rastplatser och markerade stigar och skoterleder.

Get Microsoft Silverlight