Ätnarova

I Ätnarova finns en grov tallurskog som har många spår efter äldre samiskt liv, bland annat barktäkter.
Reservatet har spår av samiskt liv, bland annat barktäkt.

Ätnarova är ett litet naturreservat som ligger på östra sluttningen av berget Ätnarova. Inne i tallskogen finns mindre områden med gran- och björkskog. Den norra delen är starkt kuperad med flera mäktiga moränåsliknande bildningar.  

Skogen domineras av gammal tallskog. Den södra delen är flack moränmark med glesvuxen tallskog och hällmarkstallskog. Tvärs igenom reservatet går ett brett myrstråk, som smalnar av till en bäck i öster.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att göra upp eld eller att köra snöskoter i området. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 20 kilometer sydost om Gällivare. Skogsbilvägar från Liikavaara leder nära reservatet.


 Fakta

Kommun: Gällivare
Bildades: 1971, reviderad 2009
Storlek: 75 hektar
Skyddsform: Naturreservat

Get Microsoft Silverlight