Kuoratjjaure

Granurskog med träd som reser sig över en och sällsynta arter är några av de saker som kan ses i detta reservat. Uppe på toppen av Björnberget är det en fin utsikt ut över omgivningarna.
Den mindre vanliga vedsvampen lapptickan finns i reservatet.

Detta reservat har mycket höga naturvärden och är väl värt ett besök om du vill se urskogsartad skog. Det är genomgående hög ålder på träden i reservatet, vissa partier har gamla knotiga tallar som är uppemot 400 år. Det har tidigare härjat skogsbränder i reservatet och det syns genom att träd har skador i basen på stammen, så kallade brandljud och att det står kolnade stammar utspritt i området.

I granskogen höjer sig träden över en och det är väldigt frodigt. Det finns flertalet mindre vanliga arter i området. Lunglav med sin intensivt gröna färg är en av de arter som kan ses på flera platser i området där den växer på gammal sälg. Uppe på topparna av Björnberget står det tallskog på hällmarkerna och det är en härlig utsikt ut över omgivningarna när du har tagit dig upp.

Reservatet har fått sitt namn efter den lilla tjärnen med omgivande myrmark som finns i östra delen. Passa på att besöka naturreservatet Blåkölen som ligger mindre än en kilometer söderut från reservatet. Den har en av de rikaste granskogarna i Sverige sett till fynd av sällsynta skalbaggar.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• tälta
• vandra
• göra upp en mindre eld
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• plocka bär och matsvamp
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Hitta hit

Kuoratjjaure ligger i norra delen av Bodens kommun, cirka 12 kilometer norr om Norriån. En skogsbilväg går till reservatets södra del och fortsätter fram till vägen mellan Norriån och Pålkem.


 Fakta

Kommun: Boden
Bildades: 2011
Storlek: 162 ha              Skyddsform: Naturreservat

Get Microsoft Silverlight