Renskinnskölen

Renskinnskölen är ett kalottberg i Råneälvens dalgång. Här finns gammelskog med gott om gamla grova aspar och björkar.
Rosenticka har hittats i området.

Tallen är det dominerande trädslaget i gammelskogen och här finns riktigt gamla exemplar av både tallar och granar med en ålder upp till 400 år. Skogarna är virkesrika och högproduktiva.  

Skogarna i naturreservatet är brandpräglade och spår av minst tre bränder kan ses på de äldsta tallarna. Brandhistoriken är varierande och i området förekommer både kraftigt brandpräglade tall- och lövbestånd och brandrefuger, alltså områden som sedan länge har undkommit brand, med urskogsartad granskog.

Det finns ett stort inslag av lövträd i barrskogarna, framförallt grov asp och björk. En mängd rödlistade arter har hittats i området. På asparna växer ofta arter som liten aspgelélav och stiftgelélav och på granlågorna hittar du ostticka, lappticka, rynkskinn och rosenticka. Även dofttickan, som växer på levande gamla sälgar, sprider sin väldoft i skogen på flera platser i Renskinnskölen. Flera arter hackspettar och ugglor häckar i området och det finns även en tjäderspelsplats och på marken finns arter som nattviol, ögonpyrola och liljekonvalj.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 20 kilometer norr om Boden. Skogsbilvägar mellan Sörbyn och Ljuså tar dig nästan ända fram till reservatet.


 Fakta

Kommun: Boden
Bildades: 2004
Storlek: 110 hektar
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Övrigt: I reservatet finns även en tjäderspelsplats.

Get Microsoft Silverlight