Reivo

Att besöka Reivo är att få en glimt av vildmarken. Stora som små kan få ta del av den vilda natur som du hittar bara två mil norr om Arvidsjaur. Här väntar ett eldorado för den naturintresserade. Det nästan 100 kvadratkilometer stora naturreservatet rymmer alltifrån sjöar och gammelskogar till våtmarker och lågfjäll. Så varför inte ge dig ut på en vandring längs de många stigarna i Reivo. Här finns också iordningställda rastplatser och övernattningsstugor för den som vill ta en fikapaus eller stanna över natten. Reivo kan du besöka året om – alla årstider har sin tjusning!
Skiljemyrsbäcken i Reivo.

Natur som trollbinder

Reivo är ett av Sveriges största urskogsområden. Stort nog för att hysa en mångfald av rovdjur, fåglar, insekter, svampar, lavar och alla möjliga växter. Detta vildmarksreservat är som ett stort härbärge för arter som idag trängs undan allt mer. Genom reservatet rinner flera bäckar och här finns också tjärnar och sjöar där ädelfisk har inplanterats. Och fisket är populärt i Reivo. Vilt är vackert och du kommer inte att bli besviken på vyerna i Reivo. Flera av bergen i området reser sig mer än 650 meter över havet och här kan du ta in det lappländska landskapets skönhet.

Spåren efter människan

I Reivo breder de stora myrmarkerna ut sig. Många av dem var fram till mitten av 1900-talet slåttermyrar för omkringliggande gårdar. Det finns många spår av myrslåttern. Ännu hittar man hässjestänger och förfallna hölador. Kåtor, rengärden, eldstäder och andra samiska fornlämningar är alla ledtrådar som skvallrar om Reivos betydelse som ett viktigt renbetesland.

Skogsbränder genom tiderna

Redan när Reivo blev domänreservat 1946 var området känt för sina urskogskvaliteter med gamla träd och gott om död ved. Det var en skog, som under årtusenden formats av skogsbränder. 1966 spred sig en hyggesbränning in i Reivoskogen och övergick till att bli en våldsam skogsbrand som drabbade över tre kvadratkilometer. På två kvadratkilometer dog vartenda träd. Idag har brandfältet blivit viktigt för forskning om skogsbränder och du kan själv vandra bland de hundratals silvriga silhuetterna efter de träd som dog i branden. Brandfältet ligger i områdets västra delar.

Arter i gammelskogen

I Reivos ostörda naturskogar har ett stort antal hotade insekter, lavar och svampar sitt hem. Lyssna till "tretåns" trumvirvel, bli en åskådare till tjäderns spel och kanske visar sig mården om du har tur. På myrarna kan du lyssna till de häckande grönbenornas "vi-vi-vi" och från Reivosjön kan man höra storlommen ropa. I Reivo kan vem som helst få en bit av paradiset. Här kan du andas ut och känna lugnet. De är inte säkert att du får filosofera ifred. Kanske får du sällskap av en nyfiken lavskrika.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Hitta hit

Reivo ligger cirka 20 kilometer norr om Arvidsjaur och kan nås via vägar som går in västerut från väg 45.


 Fakta

Kommun: Arvidsjaur
Bildades: 1997
Storlek: 97 kvadratkilometer
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Get Microsoft Silverlight