Jan-Svensamössan

På långt håll syns Jan-Svensamössan, en hög bergknalle med gammelskog på sluttningarna. Det samiska namnet på berget är Suddale, som betyder "bli tidigt isfri" eller "tina". Branten reser sig 200 meter över landsvägen och bryter av från omgivningens kalhyggen och ungskogar. Från toppen ser man säkert tio mil åt alla håll, en hisnande utblick över Lapplands skogar, lågfjäll, myrar och sjöar.
Från toppen av berget är det en storartad utsikt över skogar och fjäll.

Stigen mot toppen går fram mellan månghundraåriga tallar. På bergets norra sida och närmre toppen möter vi en urskog av gammal gran. Många träd har hackspetthål som gör skogen värdefull för alla hålhäckare. Uppe på bergets krön glesnar barrskogen ut. Här möter vi några riktiga fjällväxter som ripbär, krypljung och klynnetåg tillsammans med vanlig ljung och kråkris. Berget består av vacker, röd porfyr, och stenarna är överdragna av färgade kartlavar. Till reservatet hör också delar av sjön Norra Akkajaure med den rullstensås som bildar dess strand. 

Namnet Jan-Svensamössan sägs komma från en berättelse om nybyggaren Jan Svensson i Avaviken, som en midsommarafton i början av 1800-talet glömde sin fårskinnsmössa på toppen. Många har letat den, men ingen har lyckats. Kanske har du turen!

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 27 kilometer väster om Arvidsjaur. Skyltad väg från väg 45 drygt 2 kilometer väster om Avaviken.

 

Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Frédéric Forsmark

 Fakta

Kommun: Arvidsjaur
Bildades: 1997
Storlek: 92 hektar
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Övrigt: Här finns samiska härdar, som visar att området varit viktigt som vistesplats i renskötseln. Det finns en stig som leder upp till topppen.

Get Microsoft Silverlight