Jan-Svensamössan

På långt håll syns Jan-Svensamössan, ett brant lågfjäll som sticker upp från landskapet. Den kala toppen färgas röd om hösten då ripbär och blåbär skiftar färg. Det samiska namnet på berget är Suddale, som betyder "bli tidigt isfri". Sluttningarna är klädda med en gammelskog där hotade arter finner ro. Jan-Svensamössan är ett populärt utflyktsmål i Arvidsjaur som lockar både stora och små. Det passar alla som är beredda att hoppa över stock och en hel del sten. Och visst kan terrängen vara krävande men det är värt mödan! Från toppen ser man säkert tio mil åt alla håll, en hisnande utblick över Lapplands skogar, lågfjäll, myrar och sjöar. Här är naturen vacker året om men lättast att besöka under barmarkssäsongen. Välkommen!
Från toppen av berget är det en storartad utsikt över skogar och fjäll.

Över stock och sten
Det finns två stigar upp mot toppen, men bara den som går längs den sydöstra sluttningen är markerad och vid stigens början finns också en informationstavla. Här går stigen fram mellan månghundraåriga tallar. Ibland försvinner nästan stigen i de storblockiga rasbranterna. Ta med stabila och fotriktiga skor så kan du hoppa över både stock och sten.

Stenig-stig-i-Jan-Svensamössan_privat-bild-Emilia-Vesterberg_helspalt.jpgIbland försvinner stigen bland rasbranterna. Foto: Emilia Vesterberg

Lägg märke till berggrunden som består av vacker, röd porfyr. Stenarna är överdragna av färgade kartlavar. Till reservatet hör också delar av sjön Norra Akkajaure. Det samiska ordet Áhká står för en kvinnlig gud och sjöns namn tyder på att den haft betydelse i samisk tro. I området finns samiska härdar som visar att området varit en visteplats i renskötseln.

Urskogens invånare
På bergets östra sluttning är granskogen i princip orörd av människan, det är så nära en urskog man kan komma. Även den västra och norra sluttningen kläds av mycket gammal skog med majestätiska tallar som var ynglingar kanske så tidigt som på 1400-talet. Stanna upp vid någon av de vackra silverfurorna och fundera över hur länge den stått där. Kanske mer än tusen år? Efter sin död skalas barken av och blottar veden som blir silvrig och hård. Den härdiga furan kan stå i ur och skur i många år innan den faller till marken. En tall som fått växa långsamt men länge kan sedan ligga på marken i ytterligare hundratals år innan alla spår efter den är borta. Silverfuran tillsammans med de andra gamlingarna i urskogen utgör ett delikat smörgåsbord för de mest kräsna arterna.

Skogen möter fjället
I reservatet är det full aktivitet nästan dygnet runt. Inne i skogen kämpar svampar med att få i sig näring genom att bryta ned veden i en fallen granstam. Vår största hackspett spillkråkan hackar ivrigt efter myror och bygger bon i gamla tallar. Bohåleträden knäcks lätt av vinden och stubbarna som blir kvar kan användas av slagugglan. Uppe på det kala lågfjället kan den uppmärksamme se att några fjällväxter fått fäste. Klynnetåg, krypljung och även ripbär som blir vackert röda om hösten.

Ripbär_Jan-Svensamössan_privat-bild-Emilia-Vesterberg_helspalt.jpg
Om hösten blir fjällväxten ripbär vackert röd och lyser upp fjällens hed. Foto:Emilia Vesterberg

Har du sett Jan Svenssons mössa?
Namnet Jan-Svensamössan sägs komma från en berättelse om nybyggaren Jan Svensson i Avaviken, som en midsommarafton i början av 1800-talet glömde sin fårskinnsmössa på toppen. Många har letat den, men ingen har lyckats. Kanske har du turen!

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 27 kilometer väster om Arvidsjaur. Från väg 45, drygt 2 km väster om Avaviken, finns en väg skyltad mot Ekopark Ledfat som leder till naturreservatet.

Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Frédéric Forsmark

 Fakta

Kommun: Arvidsjaur
Bildades: 1997
Storlek: 116 hektar
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Övrigt: Här finns samiska härdar, som visar att området varit viktigt som vistesplats i renskötseln.

Get Microsoft Silverlight