Nakteberget

Vill du uppleva vacker natur och känslan av otämjd vildmark ska du besöka Nakteberget. Reservatet är ett riktigt vildmarksområde som till stor del är bevuxen med gammal granskog.
Lunglaven växer på gamla, grova lövträd.

Nakteberget reser sig högt, 350-560 meter över havet och har karaktär av fjällurskog. På berget finns också hällmarkstallskog, myrar och två tjärnar.

Förutom vanliga växter som blåbär, kråkbär och renlav hittar vi på rikare mark ormbär, skogsnäva, liljekonvalj och fjälltorta. På gamla sälgar kan man hitta den hotade lunglaven. Tjädern har stora spelplatser i gammelskogen. Spillkråka, större hackspett och tretåig hackspett hackar bohål, som ugglor och andra hålhäckare senare kan ta över. Det finns spår av gamla skogsbränder i reservatet.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • plocka bär och matsvamp
  • elda på anvisad plats
  • köra snöskoter längs skoterled och på de två tjärnarna
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv eller att skräpa ner. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen! 

Hitta hit

Nakteberget ligger 35 kilometer väster om Älvsbyn. Det är skyltat från väg 94 till reservatet och består av vägverkets vita vägskyltar och från parkeringen leder en stig upp till de två tjärnar som finns i reservatet.


 Fakta

Kommun: Arvidsjaur och Älvsbyn
Bildades: 1969, utvidgades 2013
Storlek: 484 hektar
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Övrigt: I reservatet finns stig, rastplatser, raststuga och informationstavla. Det finns även parkeringsplats utanför reservatet.