Sarek

Sareks nationalpark är landets största högfjällsområde. Det är ett för svenska förhållanden överväldigande, alpint landskap med höga, branta fjällmassiv, trånga dalgångar och vilt forsande vattendrag. Sarek är en del av världsarvsområdet Laponia. Här har Sirkas, Jåhkågaskka och Tuorpons samebyar betesmarker för sina renar.

Bildspel från Sarek. Foton: Thomas Öberg/Natur i norr.

Sarek är den näst största nationalparken i Sverige. Innanför parkens gränser finns sex av landets tretton fjäll som är över 2 000 meter höga och cirka 100 glaciärer. Parken genomkorsas av djupa dalgångar. Syftet med nationalparken är att bevara ett utpräglat högfjällslandskap i dess naturliga tillstånd.

Ny förvaltning

Sarek förvaltas sedan 1 januari 2013 av den lokalt förankrade föreningen Laponiatjuottjudus. Mer information hittar du på Laponia.nu

 

Tillkomst

Nationalparken inrättades 1910 enligt riksdagens beslut året dessförinnan. Området ingick i det nationalparksförslag som landets första naturskyddsutredning lade fram ett par år tidigare. Sarek var vid den tidpunkten bättre känt än många mer lättillgängliga fjällområden. Geografen Axel Hamberg med medhjälpare hade dessförinnan utfört flera undersökningar i trakten. Sarek är uppkallat efter fjället Sarektjåhkkå som är 2089 meter högt.

1996 blev Sarek tillsammans med Stora Sjöfallets nationalpark en central del av världsarvet Laponia.

Sevärdheter

  • Högfjällslandskap med dess vassa toppar, glaciärer och trånga dalgångar.
  • Djurlivet i de stora dalgångarna.
  • Deltaområdet Rapaselet och Rapadeltat.

Människans marker

Samerna har under tusentals år nyttjat fjällen som jaktmarker efter vildren och som betesmarker för tamren. Fornlämningarna är många - fångstgropar från vildrensjakt, kåtaplatser och gamla eldstäder. För dagens renskötare är Sarek ett viktigt kärnområde särskilt under barmarkstiden. Här finns visten, flyttvägar, kalvningsland, betesmarker och rengärden. Sommartid söker sig renarna upp till snön och glaciärerna för att slippa insekter. För besökare är det viktigt att visa hänsyn och inte störa renar eller renskötarnas arbete.

Sarekälg

 Fakta

Kommun: Jokkmokk

Samebyar: Sirkas, Jåhkågaskka och Tuorpon

Storlek: 1970 kvadratkilometer

Bildad år: 1909

Övrigt: Sarek ingår i världsarvet Laponia och i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Sarek ligger mellan Stora och Lilla Luleälvarnas källsjöar, fem mil öster om riksgränsen mot Norge.

Det finns inga övernattningsstugor inne i parken och många vattendrag måste vadas. ¨