Sarek

Sareks nationalpark är landets största högfjällsområde. Det är ett för svenska förhållanden överväldigande, alpint landskap med höga, branta fjällmassiv, trånga dalgångar och vilt forsande vattendrag. Sarek ingår i världsarvet Laponia och i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Bildspel från Sarek. Foton: Thomas Öberg/Natur i norr.

Sarek bildades 1909 och är med sina 1970 kvadratkilometer den näst största nationalparken i Sverige. Innanför parkens gränser finns sex av landets tretton fjäll som är över 2 000 meter höga och cirka 100 glaciärer. Nationalparken är uppkallad efter fjället Sarektjåhkkå som är 2089 meter högt.

En del av världsarvet Laponia

Sarek är en del av världsarvet Laponia som sedan den 1 januari 2013 förvaltas av den lokalt förankrade föreningen Laponiatjuottjudus. Mer information hittar du på Laponia.nu

 
Sarekälg