Haparanda skärgård

Länets yngsta nationalpark och den enda som ligger i kustområdet. Den största ön i nationalparken är Haparanda Sandskär, en ö med varierande natur och en spännande historia med många lämningar från forna tider.

Foton: Thomas Öberg/Natur i norr

Sandskär - kontrasternas ö

Sandskär är kanske mest känt för sina långa sandstränder och sandformationer. Men här finns också urskogar av knotiga tallar, blommande strandängar, torra enbuskhedar och frodiga björklundar. Här möter skogens arter de som håller till vid havet. På ön har man sett 251 olika fågelarter. Även den växtintresserade har mycket att upptäcka på Sandskär.

Människans skärgård

Sedan Sandskär steg ur havet har människor sökt sig hit för att jaga säl och fiska. Här finns ett kapell, gamla husgrunder, båtlänningar och gistgårdsrösen där ställningarna för näten ställdes upp. Än idag söker sig många till sina fiskarstugor på Sandskär för att fiska. Idag fiskar man mest sik, siklöja och lax.

Vad gäller i nationalparken?

I Haparanda skärgårds nationalpark är det tillåtet att medföra kopplad hund under hela året. Fiske samt bär- och svampplockning är också tillåtet enligt gällande lagstiftning.

Du får inte skada mark, block eller vegetation, jaga eller störa djurlivet på annat sätt, föra bort naturföremål eller framföra motordrivet fordon (undantag snöskoter närmsta väg till stuga inom bebyggelseområden). Du får bara tälta och göra upp eld på anvisad plats och husdjur får inte släppas lösa. Vissa öar inom nationalparken får inte angöras eller beträdas från 1 maj till 31 juli varje år. Fullständiga föreskrifter för nationalparken finns till höger på sidan.

Hitta hit

Nationalparken ligger längst upp i Bottenviken i Haparanda kommun. Många kommer till nationalparken med egen båt. På huvudön Sandskär kan man lägga till vid fiskeläget Kumpula i söder. Farleden in har ett djup av 2,9 meter vid normalvattenstånd och är märkt med ensmärken på land och tre par farledsprickar. Var beredd på att vattendjupet kan vara lägre om isen flyttar på stenar. Observera att du använder farleden på egen risk. Inne i hamnen ligger man väl skyddad bakom en pir vid en lång brygga. Under högsäsong uppstår ibland trängsel. Man kan också lägga till vid sandstranden på nordrevetes östra sida.

Sommartid går det turbåtar till Sandskär. Kontakta turistbyrån i Haparanda för information om turer och stugor att hyra. Vintertid kan man ta sig ut med skoter men på öarna är det skoterförbud. Stugägare får dock köra närmaste väg till den stuga man bor i.

 

 Fakta

Kommun: Haparanda

Storlek: 6000 hektar

Bildat år: 1995

Övrigt: På ön Sandskär finns hamn, övernattningsstugor, dass, bastu, tältplats med mera. En fem kilometer lång vandringsstig går från Kumpula till Nordrevet. Ett häfte med information till 20 punkter längs leden finns att köpa i turistbyrån i Haparanda, på turbåten eller genom självbetjäning i Kumpulastugan.

 

 Besöksinformation

Logotyp Haparanda skärgårds nationalpark