Dispenser och tillstånd inom världsarvet Laponia

Laponia upptogs 1996 på UNESCO:s lista över världsarv. Laponia utsågs till världsarvsområde dels på grund av områdets naturvärden och dels på grund av det samiska kulturarvet som är levande i området.
Fjällandskap i Padjelanta nationalpark

Världsarvet är inte någon egentlig skyddsform i sig. Området skyddas genom de bestämmelser som gäller för de nationalparker och naturreservat som ingår i Laponia och genom annan lagstiftning, som Natura 2000-bestämmelser och samråd 12:6 i miljöbalken samt terrängkörningslagen. Eftersom föreskrifterna för de nationalparker och naturreservat som ingår i Laponia skiljer sig något från varandra måste man känna till de regler som gäller för de olika områdena.

De olika områden som ingår i Laponia finns listade i rutan till höger. Följ länkarna för att hitta de beslut och regler som gäller för just det området.

Alla ansökningar om dispenser och tillstånd inom världsarvet Laponia prövar länsstyrelsen efter samråd med Laponiatjuottjudus, som förvaltar världsarvet, och med de samebyar som berörs.

OBS! 15 december 2013 fick nationalparkerna som ingår i Laponia nya föreskrifter. De nya reglerna finns i länkarna till höger.

 Områden som ingår i Laponia

Nationalparker
Padjelanta
Sarek
Stora Sjöfallet
Muddus

Naturreservat
Sjaunja
Stubba
Kvikkjokk-Kabla fjällurskog (delar av)

Övriga områden
Sulitelma (Natura 2000, skoterförbud)
Tjuoltadalen (skoterförbud)
Laidauredeltat (Natura 2000)

 Länkar