Körning med vattenskoter

Det är inte tillåtet att åka vattenskoter överallt. Du får bara köra i allmänna farleder och i de områden som Länsstyrelsen har bestämt. Den som kör vattenskoter är dessutom skyldig att anpassa hastighet och färdväg så att människor och djur inte störs i onödan. Du måste följa hastighetsbegränsningar och du får inte heller vara alkoholpåverkad.

Var får jag köra?

Var de allmänna farlederna i Norrbottens län är kan du se på ett sjökort eller i Sjöfartsverkets författningssamling (pdf).

Här kan du se var du får använda vattenskoter utanför de allmänna farlederna (inklusive kartor):

Var får jag inte köra?

Inga andra områden är tillåtna för vattenskoter. Det är viktigt att tänka på att hamnområden och kommunala fritidsbåtleder inte är allmänna farleder. Du får alltså inte köra vattenskoter inom dessa områden.  

Vad är en vattenskoter?

En vattenskoter är en farkost som är högst fyra meter lång och har ett vattenjetaggregat som främsta framdrivningskälla. Den har utformats för att framföras av en eller flera personer som sitter, står eller står på knä på farkosten snarare än befinner sig i den.

Olovlig körning

Polisen och Kustbevakningen är ansvariga för övervakningen av vattenskoterkörning. Vid överträdelser kan böter utdömas.    

Ytterligare information kan lämnas av länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Du som kör vattenskoter är ansvarig för att köra säkert och inte påverka miljön eller andra människo