Terrängkörning på barmark

Terrängkörning kan skada mark och växter samt störa människor och djur, därför är all terrängkörning med motorfordon på barmark är förbjudet.
Körskador i våtmark

Huvudregeln i terrängkörningslagen är att det är förbjudet att köra med motordrivet fordon på barmark i terräng. All naturmark utanför väg – till exempel park, åker, äng, myr, hedmark, stränder och kalfjäll – räknas som terräng. Också vandringsleder, motionsspår och traktorstigar är terräng i lagens mening.  

Till motordrivna fordon räknas alla fordon som drivs med motor, exempelvis bil, motorcykel, fyrhjuling/ATV, bandvagn och snöskoter.  

Generella undantag

Generella undantag från förbudet mot terrängkörning gäller för:

 • Jordbruk
 • Skogsbruk
 • Statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende
 • Räddningstjänst
 • Läkare
 • Brandkår
 • Fjällräddningen
 • Delar av renskötseln
 • För hämtning av fälld björn eller älg.

Undantagen gäller om åtgärden inte kan utföras på något annat lämpligt sätt.  

Dispens - enskilda undantag från förbudet

Körning som inte omfattas av undantagen ovanför kan undantas från förbudet i enskilda fall. Då krävs en dispens från Länsstyrelsen. Skäl för undantag kan exempelvis vara:

 • Funktionsnedsättning
 • Vissa materialtransporter, tävling, militärövning med mera

Länsstyrelsen har långa handläggningstider, tänk på att söka dispens i god tid.