Skoterförbudsområden

Skotertrafiken är reglerad inom stora områden i Norrbotten, särskilt i fjällen och på öarna i skärgården.
Skoterled

Skoterförbud i fjällen  

Det finns tre olika slag av regleringsområden för skotertrafik; A, B och C-områden.

  • Inom A-områden finns inga allmänna skoterleder och skotertrafiken är mycket starkt begränsad.
  • Inom B-områden finns ett fåtal allmänna leder som får användas.
  • Inom C-områden kan det finnas flera allmänna skoterleder.

Regleringsområdena i Norrbottens fjällvärld är:

  • Norr Torneträsk, Sulitelma, Tjuoltadalen, Norrbottens län (A-områden)
  • Kebnekaise, Sjaunja, Vindeln-Laisfjällen, Kiruna, Gällivare och Arjeplogs kommuner (B-områden)
  • Råstojaure, Mavas-Miekak, Kiruna och Arjeplogs kommuner (C-områden)

Länsstyrelsen kan i enstaka fall ge tillstånd att köra med terrängfordon och snöskoter i de olika områdena. Du kan läsa mer i Länsstyrelsens riktlinjer om dispensprövning, se länkarna till höger.

Fjällkommunerna kan dessutom besluta om tillfälliga skoterförbudsområden som samebyarna ansöker om. Skoterförbuden kan gälla under vårvintern inom fjällsamebyarnas kalvningsområden. Information om dessa områden finns hos respektive kommun.  

Inom våra nationalparker i fjällen råder också skoterförbud. Undantag är Abisko och Stora Sjöfallets nationalparker där man får köra genom parkerna på de märkta skoterlederna.

Skoterförbud i skärgården  

På öarna i Norrbottens skärgård utom Seskarö är snöskoterköring också förbjuden. Det är dock tillåtet för fast boende och fritidshusägare att köra kortaste väg mellan strand och stuga. Nyttotrafik exempelvis skogsbruk, jordbruk och yrkesfiske är tillåtet. Skoterleder finns markerade på öarna Småskär och Hindersön.  

Övriga områden med skoterförbud  

Länsstyrelsen har beslutat om lokala trafikföreskrifter med förbud mot körning med terrängfordon eller annat motordrivet fordon inom följande områden:

  • Svartberget, Överkalix kommun
  • Höträskområdet, Piteå kommun
  • K4:s övnings och skjutfält, Arvidsjaurs kommun. Här finns en skoterled där man får köra.  

Det finns också skoterförbudsområden inom detaljplanelagda områden som kommunerna beslutar om. För vidare information hänvisas till respektive kommun.

I några naturreservat är det helt eller delvis förbjudet att köra skoter. Information om naturreservat och de regler som gäller i varje område finns här.

 Tillfälliga skoterförbudsområden

OBS! Under vårvintern upprättas en del tillfälliga skoterförbudsområden, framför allt i fjällen. Frågor om dessa besvaras av respektive kommun.