Snöskotertrafik

Skoterkörning är tillåten på väl snötäckt och tjälad mark, om det inte finns risk för skador på mark och vegetation. Skotertrafiken är reglerad eller förbjuden i stora delar av fjällen och ska alltid ske med stor hänsyn till djur, natur och friluftsliv.
skoter och skog

Som skoterförare ska du i första hand använda det nätverk av skoterleder som finns i länet. För allmänna skoterleder ansvarar Länsstyrelsen eller kommunen. Vissa skoterleder sköts av skoterklubbar eller andra aktörer. I fjällens regleringsområde är skoterleder de enda tillåtna färdvägarna.  

Även på skoterleder ska man tänka på att köra varsamt. Om snötäcket är så tunt eller löst att skotern kommer i kontakt med marken räknas det som barmarkskörning, vilket är förbjudet i Terrängkörningslagen.

Var får du inte köra snöskoter? 

  • På skogsmark med plant- och ungskog där skogen har lägre medelhöjd än 2 meter över snötäcket
  • På jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på marken
  • Inom särskilda förbuds- och regleringsområden. Läs mer om länets områden med skoterförbud.
  • På barmark

Generellt gäller hastighetsbegränsning på 70 kilometer i timmen.

 

Filmen UNDER SNÖN är producerad av Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, i samarbete med Snöskoterrådet. Öppna filmen i helskärmsläge här.


Vad gäller i naturskyddade områden?

I de flesta av Norrbottens naturreservat är skoterkörning tillåten. I naturreservat i skärgården är det dock förbjudet. Vid skoterkörning i naturreservat ska man alltid främst välja att använda befintliga skoterleder. Tänk på att vara rädd om naturen! Läs mer om naturreservat och om vilka regler som gäller.

I länets nationalparker är skoterkörning förbjuden förutom i nationalparker där det finns skoterled.