Snöskotertrafik

Körning med skoter är tillåten på väl snötäckt och tjälad mark, om det inte finns risk för skador på mark och vegetation. Skotertrafiken är reglerad eller förbjuden i stora delar av fjällen. Skoterkörning ska alltid ske med stor hänsyn till djur, natur och friluftsliv.

Skotrar på fjäll

I länet finns ett stort nätverk av skoterleder och som skoterförare är det på dessa som man främst ska hålla sig. Det finns allmänna skoterleder som Länsstyrelsen eller kommunen ansvarar för. Det finns även skoterleder som skoterklubbar eller andra ansvarar för. I fjällens regleringsområde finns skoterleder som enda tillåtna färdvägar för skoter.  

Körning inom områden där det inte råder förbud mot att framföra motordrivna fordon ska ske med försiktighet. Är snötäcket så tunt eller löst att fordonet kommer i kontakt med marken räknas det som barmarkskörning. En skotermatta med höga kammar till exempel kan skada markskiktet eller vinterled om snötäcket är tunt eller löst.

Var får du inte köra snöskoter? 

  • På skogsmark med plant- och ungskog, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på skogen. Skogen ska ha en medelhöjd på 2 meter över snötäcket för att det ska vara tillåtet att köra där.
  • På jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske i utan risk för skada på marken.
  • Inom särskilda förbuds- och regleringsområden, mer information finns här.
  • På barmark.

Generellt gäller hastighetsbegränsning på 70 kilometer i timmen.

Vad gäller i naturskyddade områden?

I de allra flesta av Norrbottens naturreservat som ligger på fastlandet är skoterkörning tillåten. Vid skoterkörning i naturreservat ska man i första hand använda befintliga leder. Tänk på att vara rädd om naturen! Läs mer om naturreservat och vilka regler som gäller här.

I länets nationalparker är skoterkörning förbjuden förutom i de parker där det finns skoterled.

Läs mer

Läs mer i vår informationsbroschyr "På Snö" som innehåller kartor över regleringsområden och leder. Broschyren finns utgiven både på svenska och på finska.

 

 Tillfälliga skoterförbudsområden

OBS! Under vårvintern upprättas en del tillfälliga skoterförbudsområden, framför allt i fjällen. Frågor om dessa besvaras av respektive kommun.