Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är ett organ inom Länsstyrelsen. Den är en del av riksdagens rovdjurs- och viltförvaltningspolitik som började gälla vid årsskiftet 2009/10.

Politiken innebär ett utökat regionalt ansvar för förvaltningen av rovdjur och övrigt vilt. En viktig del i det utökade uppdraget är de länsvisa viltförvaltningsdelegationerna. Delegationerna ska bland annat besluta om övergripande riktlinjer och principer för viltförvaltningen och i vissa jaktfrågor. Det kan till exempel handla om skötsel av älgstammen, licensjakt och skyddsjakt inom länet och godkännande av förslag på regionala miniminivåer för björn och lo. Delegationerna ersätter de tidigare viltvårdsnämnderna och regionala rovdjursgrupperna. 

Vilka ingår i delegationen?

Landshövding är ordförande i delegationen. Utöver honom består den norrbottniska delegationen av 15 ledamöter med varsin ersättare. De är utsedda enligt förordningen (SFS 2009:1424) om viltförvaltningsdelegationen och representerar olika intressen.  

 
OrdinarieErsättare 
Länsstyrelsen
 

vakant

 
Johan Antti
Förtroendevalda utsedda genom Norrbottens läns landstingLennart Åström (S)Emmi-Lie Spegel (S)
Elisabeth Lindberg (S)Thor Viklund (S)
 Mikael Larsson (V)Glenn Berggård (V)
 Erika Sjöö (NS)Sören Sidér (NS)
 Åse Sundström (FP)Ulf Ottosson (C)
SametingetLillemor BaerLars Jonas Kemi
Trafiksäkerhet och illegal jaktThomas SchäufeleMarcus Eriksson
Jakt- och viltvårdsintressetBjörn SundgrenVictoria Kärrman
NaturvårdsintressetLars Backman

Berth-Ove Lindström

Naturvårdsintresset​Linda Edin​Karin Fallén
Natur- och ekoturismföretag​Tommy Holmberg​Riitta Björk
FriluftsintressetHans GelterOskar Hederyd
Ägare och brukare av jordbruksmarkRolf HjärtbergJenny Karlsson
Lokalt näringsliv och turismCaisa OhlssonGunnar Liljebäck
SkogsnäringenMarcus JatkoLinus Lidman
YrkesfisketSolbritt InnalaLars Öqvist
RennäringenVakantGunnar Johansson

 

Delegationens protokoll hittar du i menyn till vänster.