Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är ett organ inom Länsstyrelsen. Den är en del av riksdagens rovdjurs- och viltförvaltningspolitik som började gälla vid årsskiftet 2009/10.

Politiken innebär ett utökat regionalt ansvar för förvaltningen av rovdjur och övrigt vilt. En viktig del i det utökade uppdraget är de länsvisa viltförvaltningsdelegationerna. Delegationerna ska bland annat besluta om övergripande riktlinjer och principer för viltförvaltningen och i vissa jaktfrågor. Det kan till exempel handla om skötsel av älgstammen, licensjakt och skyddsjakt inom länet och godkännande av förslag på regionala miniminivåer för björn och lo. Delegationerna ersätter de tidigare viltvårdsnämnderna och regionala rovdjursgrupperna. 

Vilka ingår i delegationen?

Landshövding Sven-Erik Österberg är ordförande i delegationen. Utöver honom består den norrbottniska delegationen av 15 ledamöter med varsin ersättare. De är utsedda enligt förordningen (SFS 2009:1424) om viltförvaltningsdelegationen och representerar olika intressen.  

Ordinarie Ersättare 
Länsstyrelsen

Sven-Erik Österberg

Johan Antti
Förtroendevalda utsedda genom Norrbottens läns landsting Roland Nilsson (S) Leif Wikström (S)
Anna Sundén (S) Elisabeth Lindberg (S)
  Mikael Larsson (V) Glenn Berggård (V)
  Erika Sjöö (NS) Sören Sidér (NS)
  Åse Sundström (FP) Ulf Ottosson (C)
Sametinget Lillemor Baer Lars Jonas Kemi
Trafiksäkerhet och illegal jakt Lars Lundman Marcus Eriksson
Jakt- och viltvårdsintresset Björn Sundgren Victoria Kärrman
Naturvårdsintresset Lars Backman

Berth-Ove Lindström

Naturvårdsintresset​Linda Edin​Karin Fallén
Natur- och ekoturismföretag​Vakant​Riitta Björk
Friluftsintresset Hans Gelter Oskar Hederyd
Ägare och brukare av jordbruksmark Rolf Hjärtberg Nils-Olov Lindfors
Lokalt näringsliv och turism Caisa Ohlsson Gunnar Liljebäck
Skogsnäringen Marcus Jatko Lars Stenberg
Yrkesfisket Solbritt Innala Lars Öqvist
Rennäringen Gunnar Johansson

 

Delegationens protokoll hittar du i menyn till vänster.