Jakttillsyn 

Länsstyrelsen är den myndighet som har ansvar för att förordna jakttillsynsmän i länet.

Fast spaning
Foto: Länsstyrelsen/Roland Saitzkoff

Länsstyrelsens jakttillsynsmän har ett nära samarbete med polisen i länet i jakttillsynsfrågor. Polisen har även egna jakttillsynsmän som inte är knutna till Länsstyrelsen. Huvudmålet med jakttillsynen är att minimera den olagliga jakten.

Jakttillsynsmän är aktiva i hela länet och ett naturligt fokus för just Länsstyrelsens jakttillsynsmän är upplåtelsejakten ovan odlingsgränsen.

Jakttillsynen har senaste året genomgått en massiv omstrukturering. Antalet jakttillsynsmän ute på aktiv tillsyn har mångdubblats samtidigt som ett nära samarbete med polisen har inletts

Om du vill rapportera ett misstänkt jaktbrott kontakta Roland Saitzkoff eller ring vår tipstelefon på nummer 020-77 77 00. Givetvis får du vara anonym.

Kontakta oss

Roland Saitzkoff
Roland punkt Saitzkoff snabela lansstyrelsen punkt se¤Roland punkt Saitzkoff snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255421
Gerd Stuge
Gerd punkt Stuge snabela lansstyrelsen punkt se¤Gerd punkt Stuge snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255435
Nicklas Tuorda
nicklas punkt tuorda snabela lansstyrelsen punkt se¤nicklas punkt tuorda snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255466