Licensjakt på björn i Norrbottens län 2016

Länsstyrelsen har 2016-06-13 tagit beslut om licensjakt på 30 björnar i länet i höst. Tillsammans med den skyddsjakt som hittills förekommit i länet i år då 10 björnar avlivats, kommer totalt 40 björnar att fällas i länet i år om kvoten fylls.

Enligt Länsstyrelsens bedömning innebär denna kvot att storleken på länets björnstam bibehålls på en stabil nivå.  

- Vi vill avvakta den björnspillningsinventering som genomförs i länet i höst för att få aktuell kunskap om björnstammens storlek och utbredning. Innan resultatet från den är klart så eftersträvar vi en förvaltning där björnstammen varken ökar eller minskar i länet, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

Delområden och kvot

Länet är uppdelat i två delområden, kusten (Luleå, Kalix och Haparanda) där två björnar får fällas och inlandet (övriga kommuner) där 28 björnar får fällas. Kvoten är alltså totalt 30 björnar, med skyddsjakten inkluderad innebär det att sammanlagt 40 björnar kommer att fällas på licens- och skyddsjakt i länet i år.

Länet är uppdelat i två delområden för att koncentrera jakten till inlandet där björnproblematiken för rennäringen är störst. Licensjakten är i första hand en förvaltningsjakt av björn med det huvudsakliga syftet att minska problemen för rennäringen med björn som tar mycket renkalv.

Oförändrad jakttid

Tiden för licensjakten är som vanligt från och med 21 augusti till och med 15 oktober nedanför odlingsgränsen, och till och med den 30 september ovanför odlingsgränsen. Fylls någon av delkvoterna tidigare blir licensjakten avlyst i det aktuella delområdet. Jakttiderna är reglerade i lagstiftningen och har sin grund i att björnen går i ide vid olika tidsperioder i vårt stora län.

Nytt telefonnummer för information om kvarvarande kvot samt för anmälan av fälld/påskjuten björn

En nyhet för i år är att det blir ett och samma telefonnummer som man ringer för att få information om kvarvarande kvot eller för att anmäla en fälld/påskjuten björn.

Aktuellt telefonnummer är 010-225 57 71, därefter får man välja om man vill avlyssna telefonsvararen för aktuell kvarvarande kvot eller rapportera en fälld/påskjuten björn.

Åteljakt tillåten

Åteljakt på björn är tillåten i hela länet under licensjakten, enligt de anvisningar och villkor som finns i beslutet.