Licensjakt på björn i Norrbottens län 2015

Länsstyrelsen har 2015-07-07 beslutat om björnjakten i Norrbottens län. Nedan följer en kort sammanfattning om vad som gäller för jakten i år. Mer information finns i Länsstyrelsens beslut i menyn till höger.

Hur många djur får fällas?

Jakten omfattar totalt högst 35 björnar och alla björnar får fällas med undantag av björnhonor som åtföljs av ungar och ungar som följer honan (oavsett ålder).

När och var får jakten bedrivas?

Länet är i år uppdelat i tre delområden under jakten:

  • kusten, (Piteå, Luleå, Kalix samt Haparanda kommuner där högst 3 björnar får fällas
  • Jokkmokks kommun där högst 15 björnar får fällas
  • Övriga delar av landet där högst 17 björnar får fällas. 

Jakten får bedrivas 21 augusti till och med 30 september ovanför odlingsgränsen och 21 augusti till och med 15 oktober nedanför gränsen. Jakten kan avlysas tidigare om kvoten är fylld.

Information om kvarvarende jaktkvot

Aktuell information om hur många björnar som fällts och vad som återstår av kvoten finns på telefonsvarare 073-066 39 49.

Anmälan av fälld eller påskjuten björn

Fälld björn ska anmälas till länsstyrelsen utan dröjsmål, senast 21.00 samma dag. Påskjuten björn ska omedelbart anmälas till länsstyrelsen.

Anmälan ska ske till telefon 070-389 60 74.

Björnåtel?

Licensjakt efter björn med hjälp av åtel får bedrivas i hela länet. Åtel ska anmälas till Länsstyrelsen i god tid innan åtling påbörjas på platsen. Anmälan ska göras skriftligt med vanlig post (Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå) eller med e-post (Norrbotten@lansstyrelsen.se). Se sidan 2 i beslutet vad anmälan ska innehålla samt bilaga A2 i beslutet för övriga villkor för åteljakt. Observera att upptag av björnspår med hjälp av hund vid en åtel inte är tillåtet.