Licensjakten på björn i Norrbottens län

Länsstyrelsen beslutade den 13 juni om licensjakt på 30 björnar i länet i höst. Denna kvot är nu uppfylld och licensjakten är avlyst.

I år fylldes den beslutade jaktkvoten rekordsnabbt, långt innan jakttidens slut. En förklaring kan vara att fler specialiserade björnjägare deltog i björnjakten redan från start. Totalt har hittills 40 björnar fällts i länet under året, av vilka 10 björnar avlivats i samband med skyddsjakt. 

Enligt Länsstyrelsens bedömning innebar 2016 års kvot att länets björnstam bibehålls på en stabil nivå. För att få aktuell kunskap om björnstammens storlek och utbredning inväntar vi resultatet av den björninventering som genomförs i länet under hösten.

Delområden
Länet är uppdelat i två delområden för att koncentrera jakten till inlandet där björnproblematiken för rennäringen är störst. Licensjakten är i första hand en förvaltningsjakt av björn med det huvudsakliga syftet att minska problemen för rennäringen med björn som tar mycket renkalv.

Jakttid
Jakttiderna är reglerade i lagstiftningen och har sin grund i att björnen går i ide vid olika tidsperioder i vårt stora län. Licensjakten 2016 skedde från och med den 21 augusti till och avbröts den 17 september då jaktkvoten på 30 björnar uppfyllts.

Rapportera påskjutningar omgående
I år har fler björnar rapporterats påskjutna än tidigare år. I flera fall rapporterades den påskjutna björnen flera timmar efter skottillfället. Enligt jaktreglerna ska dock varje påskjuten björn rapporteras omgående till Länsstyrelsen. Erfarna eftersökshundar ska finnas på plats inom två timmar.

Länsstyrelsen anser att jägare som tänker skjuta björn bör göra skytteprovet Björnpasset. Om inte jaktlaget har egna lämpliga hundar ska jägare med godkända björneftersöksekipage kontaktas direkt efter påskjutningen av björnen. Jaktkretsarna i länet kan förmedla kontakt till jägare med erfarna eftersökshundar. 


Kom ihåg!

  • Påskjutna björnar ska direkt rapporteras in till Länsstyrelsen på telefonnummer 010-225 57 71
  • Ett erfaret sökekipage skall finnas på plats inom 2 timmar efter påskjutningen