Licensjakt på björn i Norrbottens län 2013 

Årets licensjakt på björn är avslutad. Sammanlagt fälldes 86 björnar av 90 tillåtna.

Länsstyrelsen har 2013-07-19 beslutat om björnjakten 2013 i Norrbottens län. Nedan följer en kort sammanfattning om vad som gäller för jakten i år. Mer information finns i Länsstyrelsens beslut i menyn till höger.

Hur många djur får fällas?

Jakten omfattar totalt högst 90 björnar och alla björnar får fällas med undantag av björnhonor som åtföljs av ungar och ungar som följer honan (oavsett ålder).

När och var får jakten bedrivas?

Länet är i år uppdelat i två delområden under jakten; kusten, där 10 björnar får fällas och inlandet, där 80 björnar får fällas. Jakten får bedrivas 21 augusti till och med 30 september ovanför odlingsgränsen och 21 augusti till och med 15 oktober nedanför gränsen. Jakten kan avlysas tidigare om kvoten är fylld.

Information om kvarvarende jaktkvot

Aktuell information om hur många björnar som fällts och vad som återstår av kvoten finns på telefonsvarare 073-066 39 49.

Anmälan av fälld eller påskjuten björn

Fälld björn ska anmälas till länsstyrelsen utan dröjsmål, senast 21.00 samma dag. Påskjuten björn ska omedelbart anmälas till länsstyrelsen.

Anmälan ska ske till telefon 070-389 60 74.

 

Kontakta oss

Lena Bondestad
Naturvårdsenheten
Lena punkt Bondestad snabela lansstyrelsen punkt se¤Lena punkt Bondestad snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255248