Älgförvaltningsgrupper

I den nya älgförvaltningen som trädde ikraft 2012 spelar älgförvaltningsgrupperna en stor roll. De ger bland annat förslag till Länsstyrelsen för den lägsta arealen som krävs för registrerade licensområden samt ger förslag på tilldelningar.

Älgförvaltningsområde 1.
Kiruna kommun och Gällivare kommun ovan Odlingsgränsen.

Markägarföreträdare; Erik Granerot Ordförande             
Anders Nilsson 
Marcus Jatko 
Jägarföreträdare; Raymond Wasara Sametinget 
Roger Ögren 
Dan Ojanlatva  

Älgförvaltningsområde 2.
Jokkmokks kommun och Gällivare kommun nedan Odlingsgränsen.

Markägarföreträdare; Marcus Jatko Ordförande
Christian Rimpi 
Anders Nilsson 
Jägarföreträdare; Nils Gustav Blind Sametinget 
Niklas Svensson 
Lennart Ölvebo  

Älgförvaltningsområde 3.
Arjeplogs kommun och Arvidsjaurs kommun.

Markägarföreträdare; Anders Harr Ordförande                
Ulf Nilsson 
Kent Björk 
Jägarföreträdare; Mikael Juuso Sametinget
Dan Marklund
Roger Renberg  

 

Älgförvaltningsområde 4.
Luleå kommun utom Råneå församling, Bodens kommun, Piteå kommun och Älvsby kommun.

Markägarföreträdare; Lars Stenberg Ordförande          
Torgny Hardselius 
Anders Harr 
Jägarföreträdare; Viktoria Kärrman 
Tord Johansson
Per-Arne Lundström
 

 

Älgförvaltningsområde 5.
Råneå församling, Kalix kommun och Haparanda kommun.

Markägarföreträdare; Morgen Yngvesson Ordförande              
Göran Nilsson 
Jan Vikström
Jägarföreträdare; Tage Karlsson
Mikael Gladh 
Sven Forsberg  


Älgförvaltningsområde 6.

Pajala kommun, Övertorneå kommun och Överkalix kommun.

Markägarföreträdare; Marcus Jatko Ordförande             
Rolf Hjärtberg
Kenneth Asplund
Jägarföreträdare; Mikael Larsson
Johan Nilsson
Tomas Fredriksson