Älgjakt 

Älgjakten är en viktig del av Norrbottens jaktkultur. Årligen fälls cirka 12 000 älgar i länet. Länsstyrelsen sköter administrationen av älgjakten. Här och på undersidorna i menyn till vänster hittar du information om årets älgjakt, regler, älgförvaltningsområden, arealkrav på licensområden med mera.

På älgpass
Foto: Länsstyrelsen/Roland Saitzkoff

Älgjakten 2016 börjar den 5 september

Det nya älgjaktssystemet syftar till vård av älgstammen. Jakt efter licens förutsätter stora, stabila licensområden. Detta i sin tur förutsätter samverkan mellan markägare och jägare. Uppsplittring av befintlig jaktlig samverkan strider mot intentionerna i jaktlagstiftningen.

Den nya älgförvaltningen har i Norrbottens län resulterat i att länet är uppdelat i sex älgförvaltningsområden. I varje älgförvaltningsområde finns en ansvarig älgförvaltningsgrupp, sammansatt av tre markägarrepresentanter och tre jägarrepresentanter. Dessa grupper ska uppföra en älgförvaltningsplan och i den lämna förslag på minsta arealer för licenser samt förslag på tilldelning.

Arealgränserna för minsta areal för en licens får skilja sig mellan men även inom älgförvaltningsområdena.

Fällavgiften för vuxen älg är under 2015 års jakt 400 kronor och 100 kronor för årskalv.

Kontakta oss

Roland Saitzkoff
Roland punkt Saitzkoff snabela lansstyrelsen punkt se¤Roland punkt Saitzkoff snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255421
Gerd Stuge
Gerd punkt Stuge snabela lansstyrelsen punkt se¤Gerd punkt Stuge snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255435
Nicklas Tuorda
nicklas punkt tuorda snabela lansstyrelsen punkt se¤nicklas punkt tuorda snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255466