Jakt och vilt 

Jakt och vilt

Länsstyrelsen ansvarar för många  olika ärenden som rör jakt. Vi informerar jägare och markägare, registrerar jaktområden, tilldelar licenser samt samlar in och sammanställer avskjutningsstatistik.


Vi har dessutom hand om ärenden som handlar om skyddsjakt och skador orsakade av viltarter som inte får jagas, till exempel säl och vissa fågelarter. I dessa ärenden kan vi ge bidrag till skadeförebyggande åtgärder och i vissa fall ersättning för skador som redan har skett.

Vi inventerar och förvaltar även rovdjursstammen i länet och utser jakttillsynsmän. Det finns en särskild viltförvaltningsdelegation i varje län som fattar övergripande beslut om viltförvaltningen i länet.


Skyddsjakt

Vi har hand om ärenden som handlar om skyddsjakt och skador orsakade av viltarter som inte får jagas, till exempel säl och vissa fågelarter. I dessa ärenden kan vi ge bidrag till skadeförebyggande åtgärder och i vissa fall ersättning för skador som redan har skett.


Viltförvaltning

Vi inventerar och förvaltar även rovdjursstammen i länet och utser jakttillsynsmän. Det finns en särskild viltförvaltningsdelegation i varje län som fattar övergripande beslut om viltförvaltningen i länet.

Statens vilt får inte jagas

I Sverige har fastighetsägare rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är dock undantagna från denna princip. De brukar kallas statens vilt.

Kontakta oss

Roland Saitzkoff
Roland punkt Saitzkoff snabela lansstyrelsen punkt se¤Roland punkt Saitzkoff snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255421
Gerd Stuge
Gerd punkt Stuge snabela lansstyrelsen punkt se¤Gerd punkt Stuge snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255435
Nicklas Tuorda
nicklas punkt tuorda snabela lansstyrelsen punkt se¤nicklas punkt tuorda snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255466

Rapportera älgavskjutning

Lagar och förordningar

Tipstelefon

Om du vill rapportera misstänkt jaktbrott kan du ringa till vår tipstelefon på 020-77 77 00.

TIpstelefon 020-77 77 00 

Mer om Länsstyrelsens jakttillsyn.