Leder

Att vandra eller färdas längs de statliga lederna i fjällen är ett fantastiskt sätt att möta fjällens natur och kultur. De stora lederna i Norrbotten är Kungsleden, Padjelantaleden och Nordkalottleden. Om du inte vill vara ute på egen hand finns det många olika guidade turer, kurser och vandringar genom STF och lokala turistföretag.

Vandringsleder i Norrbottensfjällen

Det statliga ledsystemet i fjällvärlden består av totalt av 550 mil markerade leder, varav 225 mil finns inom Norrbottens län. Det finns också 250 mil privata leder kring samhällen och turistanläggningar i fjällvärlden. De sköts av kommuner, lokala turistföreningar och privata anläggningar.

Ledmarkering

Markerade sommarleder märks ut i terrängen med orange-röd färg. Färgen målas på resta stenar, stenrösen, träd eller stolpar.

Markerade vinterleder markeras med röda ledkryss. Om en sommarled har samma sträckning som en vinterled är även sommarleden markerad med kryss. Vissa leder inom det statliga ledsystemet är endast rekommenderade färdvägar. Dessa är inte markerade i terrängen. På senaste trycket av fjällkartan framgår graden av markering.

 

Träbro längs sommarled

Broar

Där sommarlederna korsar större vattendrag finns broar på ett flertal ställen. Var broar finns ser du på den senaste utgåvan av fjällkartan. Några utsatta broar monteras ner under vintern och lyfts på igen i början av sommaren, vanligtvis senast den 1 juli. Om det är mycket snö kvar kan broarna bli försenade. Exakt när broarna finns utsatta för säsongen meddelas här och via turistbyråerna. Broarna ligger normalt ute till slutet av september.

 

 

Säsongsbroar 2016:

 

Namn  Plats/Led  Kartblad Utplacerad
Kåppasjåkk Abisko-Björkliden BD 6 Ja
Låktajåkk Anhalten-Låkta fjällstation BD 6 Ja
Kittelbäcken "Västra leden" Kebnekaise BD 6 Ja
Suollajåkka Nordkalottleden, Hellemobotten-Vaisaluokta BD 7 Ja
Rautåvejokk se ovan BD 7 Ja
Rautojokk se ovan BD 7 Ja
Vaisavik se ovan BD 7 Ja
Allakjåhkka Nordkalottleden, Vaisaluokta-Kutjaure BD 7 Ja 
Datjajåkk Guijaure-Laisstugan BD 15 och BD 16 Ja
       

 

Roddbåtar

Roddbåtar finns på fyra ställen längs Kungsleden. De läggs i kring midsommar, normalt senast 1 juli och ligger ute till och med den 25 september.  

 Mer information om båttrafik och roddleder.

Om du använder båtarna är du skyldig att se till att det finns en båt på varje sida om vattnet. Det kan innebära att rodden måste göras tre gånger. Först ror du över för att hämta båten på andra sidan och ror tillbaka med den på släp. Därefter drar du upp den på stranden för att sedan ro över till andra stranden igen och fortsätta din vandring.

 Content Editor

Länsstyrelsen har ingen sophantering till fjälls. Du ansvarar själv för att ta med dina sopor.

 

 Aktuellt 2016

26 augusti 2016

  • Båtarna till roddlederna vid Jäkkvik, Laidaure och Sitojaure ligger ute.
  • Alla säsongsbroar är på plats. Se tabell över säsongsbroarna och deras status på mitten av sidan.