Leder

Att vandra eller färdas längs de statliga lederna i fjällen är ett fantastiskt sätt att möta fjällens natur och kultur. De stora lederna i Norrbotten är Kungsleden, Padjelantaleden och Nordkalottleden. Om du inte vill vara ute på egen hand finns det många olika guidade turer, kurser och vandringar genom STF och lokala turistföretag.

Vandringsleder i Norrbottensfjällen

Det statliga ledsystemet i fjällvärlden består av totalt av 550 mil markerade leder, varav 225 mil finns inom Norrbottens län. Det finns också 250 mil privata leder kring samhällen och turistanläggningar i fjällvärlden. De sköts av kommuner, lokala turistföreningar och privata anläggningar.

Ledmarkeringar

Markerade sommarleder märks ut i terrängen med orange-röd färg. Färgen målas på resta stenar, stenrösen, träd eller stolpar.

Markerade vinterleder markeras med röda ledkryss. Om en sommarled har samma sträckning som en vinterled är även sommarleden markerad med kryss. Vissa leder inom det statliga ledsystemet är endast rekommenderade färdvägar. Dessa är inte markerade i terrängen. På senaste trycket av fjällkartan framgår graden av markering.

 

Träbro längs sommarled

Broar

Där sommarlederna korsar större vattendrag finns broar på ett flertal ställen. Var broar finns ser du på den senaste utgåvan av fjällkartan. Några utsatta broar monteras ner under vintern och lyfts på igen i början av sommaren, vanligtvis senast den 1 juli. Om det är mycket snö kvar kan broarna bli försenade. Exakt när broarna finns utsatta för säsongen meddelas här och via turistbyråerna. Broarna ligger normalt ute till slutet av september.

 


 

Säsongsbroar status:

Namn  Plats/Led  Kartblad Utplacerad
Kåppasjåkk Abisko-Björkliden BD 6 Nej
Låktajåkk Anhalten-Låkta fjällstation BD 6 Nej
Kittelbäcken "Västra leden" Kebnekaise BD 6 Nej
Suollajåkka Nordkalottleden, Hellemobotten-Vaisaluokta BD 7 Nej
Rautåvejokk se ovan BD 7 Nej
Rautojokk se ovan BD 7 Nej
Vaisavik se ovan BD 7 Nej
Allakjåhkka Nordkalottleden, Vaisaluokta-Kutjaure BD 7 Nej
Datjajåkk Guijaure-Laisstugan BD 15 och BD 16 Nej
       

 

Roddbåtar

Under sommarsäsongen finns roddbåtar på fyra ställen längs Kungsleden. De läggs i omkring midsommar, normalt senast 1 juli och ligger ute till slutet av september.  

 Mer information om båttrafik och roddleder.

När du använder båtarna är du skyldig att se till att det finns en båt på varje sida om vattnet. Det kan innebära att rodden måste göras tre gånger. Först ror du över för att hämta båten på andra sidan och ror tillbaka med den på släp. Därefter drar du upp den på stranden för att sedan ro över till andra stranden igen och fortsätta din vandring.

 Aktuellt 2016

Tillfälliga störningar på leder

14 februari 2017

  • Leden längs Laisälven är avstängd mellan Kattugglekojan och Laisstugan. Klicka på bilden nedan för större karta.
  • Kungsleden är omdragen två kilometer väster om Bäverholmen. Leden går tillfälligt över det så kallade lappselet och den gamla körvägen. Klicka på bilden nedan för större karta.

 

 Pågående ledprojekt

  • Ruskning av vinterleder pågår under februari.
  • Upprustning av vinterleder, nya ledmarkeringskryss.
  • Montering av nya hänvisningsskyltar.
  • Upprustning av vindskydd.
  • Förbättrad ledinformation.  

 Content Editor

Länsstyrelsen har ingen sophantering till fjälls. Du ansvarar själv för att ta med dina sopor.