Leder och stugor

Länsstyrelsen ansvarar för det statliga ledsystemet i länet. Ledsystemet omfattar bland annat vinterleder, sommarleder, skoterleder, broar, spänger, rastskydd och roddbåtar i fjällen. Utöver det statliga ledsystemet finns ytterligare leder som andra aktörer ansvarar för. Länsstyrelsen ansvarar också för vissa statliga stugor längs statliga leder och vissa stugor i eller i närheten av skyddade områden.

Länsstyrelsen ansvarar för det statliga ledsystemet

Skötsel av statliga leder

Inom Länsstyrelsen i Norrbotten är det fältenheten som ansvarar för underhåll och skötsel av de statliga lederna i länet. Pengar till skötseln kommer från Naturvårdsverket. De flesta praktiska uppdrag inom skötsel utförs av upphandlade entreprenörer. Skötsel av ledsystemet innebär främst underhåll av vinterleder, iläggning/upptagning av roddbåtar, på- och avlyftning av säsongsbroar, åtgärder av spänger, åtgärder av broar. Säkerhetsåtgärder prioriteras alltid först.  Länsstyrelsen har ingen sophantering till fjälls och besökare förväntas alltid ta med sig sitt skräp hem.

Stugor längs statliga leder

Huvuddelen av stugorna och fjällstationerna längs det statliga ledsystemet ägs och förvaltas av STF, Svenska turistföreningen. I Padjelanta nationalpark äger Naturvårdverket stugorna längs den statliga leden, Padjelantaleden. Driften av stugorna sker idag av den ekonomiska föreningen Badjelánnda Laponia Turism.  

Övriga stugor

Utöver byggnader längs det statliga ledsystemet finns en del stugor i och intill skyddade områden som Naturvårdsverket äger och Länsstyrelsen förvaltar. Dessa stugor är i vissa fall öppna för besökare året om eller låsta för uthyrning och drivs då av privata entreprenörer.