Långsiktigt hållbart fiske

Fjällfiske på 2000-talet - Ett långsiktigt hållbart nyttjande.
Flugfiskare vid vatten omgiven av lövskog.

Syftet med allt fiske ovan odlingsgränsen är att det skall vara långsiktigt hållbart. För att kunna uppnå detta är det några viktiga saker du bör vara medveten om när du vistas i fjällområdet, oavsett vilken fiskarart du är ute efter eller vilken metod du använder.

  • Du befinner dig i en mycket känslig miljö där skador på mark och vegetation tar lång tid att läka. Kvarlämnat skräp kommer att ligga kvar under lång tid innan det bryts ned. Vissa typer av skräp blir till och med kvar för alltid.
  • Tidsperioden då vattentemperaturen är tillräckligt hög för att fisken ska kunna växa är mycket kort. I kombination med näringsfattiga vatten och ett extremt klimat är produktionen av fisk därför mycket låg i de flesta vattnen.

Vi som vistas i detta område måsta respektera dessa begränsningar och anpassa våra beteenden efter dessa. För oss sportfiskare innebär det förutom självklarheter som att inte skräpa ned eller skada naturen också att vi i många fall måste begränsa fångsten av fisk. I de vatten som har speciella regleringar finns ofta också fångstbegränsningar (bag-limits). Dessa fångstbegränsningar anges på fiskekortsbilagan. I övriga vatten gäller en generell fångstbegränsning på sammanlagt högst fem öringar och harrar per fiskare och dag. 

Fångstbegränsningen på fem fiskar per fiskare och dag är generös och i många fall mer än du behöver. Som rättesnöre vill vi därför rekommendera att du inte sparar mer fisk än du behöver för dagen och att du släpper tillbaka övrig fisk.

Kom ihåg att fiskekortet inte ger rätt att fiska för husbehov. 

Kom också ihåg att rennäringen som bedrivs i fjällområdet är en känslig näring. Du som fiskar i fjällen får inte störa denna näring.

Använd inte våra fjällvatten till att fylla frysen med fisk!

 Interna länkar