Trollingfiske

För dig som är intresserad av trollingfiske finns fyra vatten där det är tillåtet: Stora Lulevatten, Tjeggelvas, Hornavan och Torneträsk.
Båt med fiskespön.

Regler för trollingfiske

Vid trollingfiske gäller speciella regler och fångstbegränsningar.

  • Fiske med djuprigg och sidoparavaner är tillåtet i Stora Lulevatten, Tjeggelvas, Hornavan och Torneträsk.
  • Fiske får ske med maximalt tre spön per fiskare och ett bete per spö.
  • Maximalt sex spön per båt är tillåtet.
  • Fångstbegränsningen är satt till tre laxartade fiskar (lax, öring, röding, harr) per fiskare och dag.

Tillstånd

  • För att få trollingfiska måste du först köpa ett kommunkort.
  • Om du vill ro drag eller släpa långedrag med ett spö är du som fiskare inte begränsad till trollingvatten, men du måste först köpa ett kommunkort.

Visa hänsyn

Var försiktig när du är ute och tänk på att visa hänsyn till andra fiskare. Du som trollingfiskar tar ofta mer plats än andra fiskare och har därför ett speciellt ansvar för att inte störa andra.

Du som inte är så bekant med Norrbottens geografi kan se var trollingsjöarna ligger på fiskekartorna via länken till höger på sidan.

Båt med fiskespön.

 Interna länkar