Kvoterade vatten

Råstoätno, Kaitumälven och Skielta är namn som kanske låter bekanta. De är alla kvoterade vatten och omskrivs i stort sett årligen i sportfiskelitteraturen som Sveriges bästa fiskevatten efter öring och harr. Totalt finns fjorton kvoterade vatten i Norrbottensfjällen. Alla dessa vatten är utvalda med stor precision och hyser alla fiskbestånd i toppkvalitet. Här finns verkliga möjligheter att finna storrödingen, storöringen eller storharren.
Flugfiskare vid ett svagt strömmande vatten.

Kvoteringen innebär att det finns ett begränsat antal *fiskedygn för varje vatten. Fiskereglerna för vattnen är dessutom speciella och gäller vid sidan av de generella fiskeregler som finns angivna på fiskekortsbilagorna för de olika fjällkommunerna.

Fiske i våra kvoterade vatten är generellt tillåtet 1 juli - 31 augusti. Undantag finns, se mer ingående information om de kvoterade vattnen samt vilka regler som gäller under länken till höger på sidan. Varje år i början av mars månad kommer ny information att finnas tillgänglig. Var vattnen ligger kan du se på fiskekartorna i fiskekortsbilagorna som också ändras varje år. 

För att få möjlighet att fiska i våra kvoterade vatten måste du fylla i en ansökningsblankett som kan skrivas ut via länken till höger på den här sidan. Ansökan skickas till:

Länsstyrelsen, Vatten- och fiskeenheten, 971 86 Luleå eller med telefax 0920-22 84 11, e-post norrbotten@lansstyrelsen.se

och ska vara oss till handa senast den 30 april det år du avser att fiska. Det är viktigt att ansökan är fullständigt ifylld. Ofullständigt ifyllda ansökningar behandlas ej.

Eftersom fisket i de kvoterade vattnen är mycket eftertraktat, kommer det ofta in fler ansökningar än det finns fiskedygn. Tillstånden lottas då slumpmässigt ut till de som ansökt.

* 1 fiskedygn = 1 dygns fiske för 1 fiskare

Det kvoterade vattnet Suorkejåkkå.

 Kvoterade vatten i de olika kommunerna