Fjällfiske

I Norrbottens fjällområde finns drygt 20 000 sjöar och hundratals mil med strömmande vatten av olika karaktär. Här hittar du högalpina fjällrödingsjöar som är isfria bara någon vecka varje år likväl som låglänta vatten i skogslandet som domineras av abborre och gädda.

En pimplare och en flugfiskare med fjälltoppar bakom.