Veterinär verksamhet 

Länsveterinären har det länsövergripande ansvaret för djurskydd, livsmedel, foder och animaliska biprodukter, smittskydd hos djur samt utövar tillsyn på länets kliniskt verksamma veterinärer och övrig djurhälsopersonal.

Bild på kalv av rasen Svensk fjällras
Kalv av rasen Svensk fjällras

Kontroll av djurhälsopersonal

Länsstyrelsen medverkar till en samordning av djursjukvård och djurhälsovård samt utövar tillsyn på länets kliniskt verksamma veterinärer och övrig djurhälsopersonal. 

Samtliga veterinära arbetsplatser i länet ska verka i enlighet med gällande författningar inom området och i övrigt hålla en acceptabel servicenivå.

Den direkta djursjukvården utförs av statliga distriktsveterinärer och privata veterinärer.  

Tillsyn i Norrbotten

Länsveterinären har tillsyn över praktiserande veterinärers verksamhet såväl på djursjukhus som på enskilda djurkliniker och veterinärmottagningar. 

Numera har tillsynsområdet utökats till att gälla all så kallad djurhälsopersonal, det vill säga alla som arbetar med djursjukvård. Kontrollen omfattar bland annat journalföring och arkivering, beredskapsfrågor samt hantering av läkemedel och riskavfall.

Kontakta oss

Greta Wilhelmsson-Alexis
Djurskydds- och veterinärenheten
Greta punkt Wilhelmsson-Alexis snabela lansstyrelsen punkt se¤Greta punkt Wilhelmsson-Alexis snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255470
Kristina Stenlund
Djurskydds- och veterinärenheten
Kristina punkt Stenlund snabela lansstyrelsen punkt se¤Kristina punkt Stenlund snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255432
070-3696372