Tillstånd för verksamhet med djur

Länsstyrelsen lämnar tillstånd för verksamheter med hästar, hundar, katter och övriga sällskapsdjur. Tillstånd att hålla djur inom detaljplanelagt område söker du hos din kommun.
Draghundar

När ska jag ha ha tillstånd för verksamhet med djur?

Du behöver alltid ha tillstånd om du har en yrkesmässig verksamhet med hästar, sällskapsdjur eller pälsdjur.

Om din verksamhet inte är yrkesmässig krävs ändå tillstånd om den är i större omfattning. Här nedanför kan du läsa om vad som anses vara större omfattning.

Hästar

 • hyr ut fyra eller fler hästar per år
 • föder upp fyra eller fler hästar per år
 • säljer fyra eller fler hästar per år från egen eller någon annans uppfödning
 • förvarar eller utfodrar fyra eller fler hästar
 • har ridskoleverksamhet
 • ansvarar för tio hästar eller fler som är äldre än 24 månader, till exempel om du äger dem eller har dem på foder

Hundar

 • håller tio eller fler hundar äldre än tolv månader
 • föder upp tre eller fler kullar per år
 • hyr ut tre eller fler hundar per år
 • säljer hundar från tre eller fler kullar per år av egen eller någon annans uppfödning
 • förvarar eller utfodrar fyra eller fler hundar

Katter

 • håller tio eller fler katter äldre än tolv månader
 • föder upp tre eller flera kullar per år
 • hyr ut tre eller fler katter per år
 • säljer katter från tre eller fler kullar per år av egen eller någon annans uppfödning
 • förvarar eller utfodrar fyra eller fler katter

Övriga sällskapsdjur

 • hyr ut 6 eller fler kaniner eller illrar per år
 • hyr ut gnagare, fåglar, reptiler, groddjur eller fiskar under förutsättning att verksamheten omfattar sex eller fler förvaringsutrymmen såsom burar, akvarier, terrarier eller liknande per år
 • förvarar eller utfodrar sex eller fler kaniner eller illrar per år
 • förvarar eller utfodrar gnagare, fåglar, reptiler, groddjur eller fiskar under förutsättning att verksamheten omfattar sex eller fler förvaringsutrymmen såsom burar, akvarier, terrarier eller liknande per år
 • föder upp djur som ska säljas som foderdjur
 • säljer djur i zoobutiker

 

Läs mer om regler för verksamheter med djur på Jordbruksverkets webbplats.