Djur och natur 

vilda björnungar
Vilda björnungar. Foto: Mostphotos/Lars Svensson

Länsstyrelsen arbetar för att länets värdefulla växter, djur och naturmiljöer ska bevaras. Det innebär bland annat att bilda och sköta naturreservat, att inventera arter och naturmiljöer samt att pröva tillstånd för verksamheter som kan påverka naturmiljön. Naturreservaten och nationalparkerna är tillgängliga för friluftsliv och naturupplevelser.

Länsstyrelsen har ansvar för djurskyddet i länet. Vi arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Vi kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag.

Kontakta oss

Britta Wännström
Avdelningschef
Miljöavdelningen
Britta punkt Wannstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Britta punkt Wannstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255475
Erika Johansson
Enhetschef
Djurskydds- och veterinärenheten
Erika punkt Johansson snabela lansstyrelsen punkt se¤Erika punkt Johansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255320
Ulf Bergelin
Enhetschef
Naturvårdsenheten
Ulf punkt Bergelin snabela lansstyrelsen punkt se¤Ulf punkt Bergelin snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255242
Kjell Sundvall
Enhetschef
Fältenheten
Kjell punkt Sundvall snabela lansstyrelsen punkt se¤Kjell punkt Sundvall snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255442
070-6846242
Erik Gustavsson
Enhetschef
Naturresurs- och rennäringsenheten
Erik punkt Gustavsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Erik punkt Gustavsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255297